Besluitenlijsten college

Elke week neemt het college van burgemeester & wethouders (B&W) allerlei besluiten. Een samenvatting hiervan staat in de besluitenlijsten.

Besluitenlijsten 2020 (archief)

Te downloaden:

Pagina opties