Voor politieke partijen: verkiezingsborden en flyeren

Regels gemeentelijke en eigen verkiezingsborden

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen van provinciale staten en de waterschappen. In de aanloop daar naartoe kunnen politieke partijen de aandacht vestigen op hun partij met verkiezingsborden. Voor het gebruik hiervan zijn regels vastgesteld, zodat dit netjes verloopt. 

Gemeentelijke verkiezingsborden

In de eerste week van februari 2023 plaatst de gemeente verkiezingsborden. Op deze borden kunnen de politieke partijen die aan de verkiezingen meedoen hun verkiezingsposters plakken. De locaties zijn:

Dorp Locatie
Epe Hardenbrink | Sint Jorisweg , hoek Brinklaan 
  Hoofdstraat, hoek Dellenweg 
Oene Keizerstraat, hoek Houtweg
Emst Eperweg, tegenover Vijgenkampsweg
Vaassen Julianalaan, parkeerplaats tegenover kasteel Cannenburgh
  Laan van Fasna | Deventerstraat, bij de rotonde

De partijen zijn zelf verantwoordelijk om in onderlinge samenwerking de borden netjes te beplakken. Elke partij mag per bord per verkiezing één poster van maximaal A2-formaat plakken.

Eigen verkiezingsborden

Naast de door de gemeente beschikbaar gestelde borden mogen de partijen die aan de verkiezingen meedoen ook eigen borden plaatsen. Hiervoor gelden regels:

  • u kunt vanaf 1 maart 2023 borden plaatsen
  • elk bord is maximaal 1 meter breed
  • op particuliere grond mag u alleen met toestemming van de eigenaar een bord plaatsen
  • u mag niet op bomen plakken of spijkeren
  • de verkeersveiligheid mag niet in gevaar komen
  • u moet het bord/de borden vóór 22 maart 2023 verwijderen. Daarna haalt de gemeente de borden weg, op kosten van de partij die ze heeft geplaatst.
  • elke politieke partij mag maximaal 12 borden plaatsen: 4 in Epe, 4 in Vaassen, 2 in Oene en 2 in Emst.

Een vergunning of melding aan de gemeente is niet nodig.

Regels rond flyeren

Het uitdelen van campagnemateriaal rondom verkiezingen is toegestaan. De volgende regels gelden daarbij:

  • Als u een tafel of een kraam wilt plaatsen, moet u een standplaatsvergunning aanvragen.
  • U ruimt de flyers op die in de directe omgeving zijn weggegooid.