Verkiezingen 2023

Op 15 maart 2023 waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Door te stemmen, bepaalde u mee wat er de komende jaren in de provincie en bij het waterschap gebeurt.

Definitieve uitslag verkiezingen 2023

Processen verbaal van de verkiezingen

Controleprotocollen gemeentelijk stembureau