Tweede Kamerverkiezingen

Iedere Nederlander met kiesrecht mag vanaf zijn 18e stemmen. Dit wordt het actief kiesrecht genoemd. Stemmen is in Nederland niet verplicht. Wie 18 jaar of ouder is, kan zich ook verkiesbaar stellen. Dit is het passief kiesrecht.

Er zijn verschillende verkiezingen in Nederland, onder andere voor de Tweede Kamer, de gemeenteraad, de Provinciale Staten en het waterschapsbestuur. Nederlanders die langere tijd in het buitenland verblijven, kunnen alleen stemmen voor het Europees Parlement en de Tweede Kamer.

Tweede Kamer 

De Tweede Kamer vormt samen met de Eerste Kamer het parlement (de Staten-Generaal). De Tweede Kamer bestaat uit 150 leden. De belangrijkste taken van de Tweede Kamer zijn het controleren van de regering en het maken van nieuwe wetten. Het kabinet bestaat uit alle ministers en staatssecretarissen. Het kabinet wordt niet gekozen. Na de Tweede Kamerverkiezingen gaan partijen met elkaar in gesprek om te onderzoeken of ze samen 4 jaar lang een kabinet willen vormen. Dit wordt een coalitie (samenwerking) genoemd.

Eenvoudige taal

De website www.hoewerktstemmen.nl legt in eenvoudige taal uit hoe de verkiezingen werken en wat de Tweede Kamer doet.