Subsidie voor vrijwilligersorganisaties en (sport)verenigingen

Algemeen

De gemeente ondersteunt vrijwilligersorganisaties en (sport)verenigingen door middel van subsidie. Deze subsidie moet activiteiten stimuleren die bijdragen aan de betrokkenheid binnen de wijken, ondersteuning van vrijwilligerswerk en het meedoen van mensen in een kwetsbare positie.

Wat u moet weten

Vaststellen subsidie voor het jaar 2021

Organisaties die in 2021 een subsidie hebben ontvangen van de gemeente Epe, die hoger was dan € 5.000,-, moeten verantwoorden hoe zij dit geld hebben gebruikt. Hiermee wordt de hoogte van de subsidie definitief vastgesteld. Dit is de subsidievaststelling. 
De aanvraag voor het vaststellen van subsidie voor het jaar 2021 moest vóór 1 juni 2022 zijn gedaan.

Subsidie 2021 laten vaststellen als organisatie 

Subsidie vrijwilligersorganisaties aanvragen voor 2023 

  • De mogelijkheid voor het aanvragen van subsidie voor vrijwilligersorganisaties voor het jaar 2023 is verlopen. 
  • Heeft u subsidie voor dat jaar aangevraagd, dan hoort u eind december 2022 van ons of u de aangevraagde subsidie krijgt.

Het kan zijn dat het subsidiebeleid wordt aangepast voor 2024. Wij informeren u hierover zodra er meer bekend is.