Subsidie voor professionele organisaties

Algemeen

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die passen binnen het sociale beleid van de gemeente Epe. Denk aan jongerenwerk of algemeen maatschappelijk werk. Aanvragen moeten aansluiten bij de doelen van de gemeente Epe.

Wat u moet weten


Vaststellen subsidie voor het jaar 2021

  • Professionele organisaties die in 2021 een subsidie hebben ontvangen van de gemeente Epe, die hoger was dan € 5.000,-, moeten verantwoorden hoe zij dit geld hebben gebruikt. Hiermee wordt de hoogte van de subsidie definitief vastgesteld. Dit is de subsidievaststelling.
  • De aanvraag voor het vaststellen van subsidie voor het jaar 2021 moest vóór 1 juni 2022 zijn aangevraagd.

Subsidie 2021 laten vaststellen als organisatie 

Subsidie professionele organisaties aanvragen voor 2023

  • De mogelijkheid voor het aanvragen van subsidie voor professionele organisaties voor het jaar 2023 is verlopen.
  • Heeft u subsidie voor dat jaar aangevraagd, dan hoort u eind december 2022 van ons of u de aangevraagde subsidie krijgt.

Het kan zijn dat het subsidiebeleid wordt aangepast voor 2024. Wij informeren u hierover zodra er meer bekend is.