Stemmen met uw stempas

Wat u moet weten

Maandag 9 oktober 2023 is de dag van kandidaatstelling. Deze dag is bepalend of u wel of niet in de gemeente Epe mag stemmen.

  • Woont u op 9 oktober 2023 in de gemeente Epe? Dan krijgt u een stempas voor de gemeente Epe en kunt u alleen hier stemmen.
  • Word je vóór 9 oktober 2023 18 jaar? Dan mag je stemmen.
  • Word je op of na 9 oktober 2023 18 jaar? Dan mag je helaas niet stemmen.
  • De kiesgerechtigheid voor de Tweede Kamerverkiezing geldt niet voor alle mensen van 18 jaar en ouder die in de gemeente Epe wonen.

Hoe het werkt

De stembureaus zijn op de verkiezingsdag van 07:30 tot 21:00 uur open. Om te kunnen stemmen neemt u uw stempas en legitimatiebewijs mee. Als inwoner van de gemeente Epe kunt u op elk stembureau in de gemeente stemmen. Gebruik het Kieskompas om te ontdekken welke politieke partij het beste bij u past.

Stemmen met rood potlood

Bij het stembureau ontvangt u een stembiljet van een van de stembureauleden. Hierop kunt u in het stemhokje met een rood potlood kiezen voor uw kandidaat. Dit doet u door het ronde vakje voor de naam van de kandidaat rood te kleuren. Hebt u uw keuze gemaakt? Dan vouwt u het stembiljet zo op dat uw keuze niet zichtbaar is. Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

Blanco stemmen

Een blanco stem uitbrengen kan ook. Blanco stemmen hebt hetzelfde effect als ongeldig stemmen en niet stemmen. Wel tellen blanco stemmen mee voor het opkomstpercentage.

In en rond het stemlokaal

Kiezers hebben het recht om gedurende de tijd van de stemming in het stemlokaal aanwezig te zijn. Het is daarbij niet toegestaan andere kiezers bij hun keuze te beïnvloeden. Politieke propaganda in het stemlokaal is daarom niet toegestaan.

Verkeerd ingevuld stembiljet of vergissing

Als u op het stembiljet meerdere vakjes inkleurt of op het formulier tekent of schrijft, is uw stem ongeldig. Hebt u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of hebt u zich vergist? Dan mag u eenmalig een nieuw stembiljet vragen bij de stembureauleden in het stemlokaal.

Stemmen tellen

Na het sluiten van het stemlokaal worden onder leiding van de voorzitter van het stembureau de stemmen handmatig geteld. Deze telling is openbaar. Daarna belt de voorzitter de uitslagen naar de gemeente door. Op basis hiervan maakt de gemeente Epe de voorlopige verkiezingsuitslag bekend. De voorzitter en 1 lid van het stembureau brengen de uitslag naar het gemeentehuis. Het Gemeentelijk Stembureau maakt na haar zitting op 23 november 2023 de definitieve verkiezingsuitslag van de gemeente Epe bekend. Dit wordt gedaan nadat alle tellingen en controles zijn afgerond.