Open Huis Dennenheuvel gaat door

Vanwege de actuele ontwikkelingen op locatie Dennenheuvel - de vergunning is nog niet verleend - stellen we het voornemen voor de opvang van Oekraïners op deze locatie met twee weken uit naar vrijdag 15 maart. Het Open Huis voor direct omwonenden gaat vanavond wél door.

Zoals u weet is de crisis in de vluchtelingenopvang hoog. Ook gemeente Epe moet haar steentje bijdragen en doet daarvoor wat binnen de mogelijkheden ligt. De gemeente heeft een bijzondere positie. Enerzijds hebben we een maatschappelijke taak om vluchtelingen op te vangen, anderzijds hebben we een toetsende taak op zowel de opvanglocatie als het proces. We doorlopen de processtappen in hoog tempo om zo snel mogelijk de opvang in gang te zetten. Dit doet de gemeente uiteraard binnen de wettelijke kaders.


Vanavond gaat het Open Huis in Dennenheuvel door. Omwonenden hebben daarvoor een uitnodiging ontvangen. Zij krijgen dan uitleg over hoe de opvang er per 15 maart uit komt te zien. Ook kunnen zij in gesprek gaan met de burgemeester en met verschillende specialisten op het gebied van huisvesting, vluchtelingenopvang en vrijwilligerswerk. 

Via deze digitale rondleiding kunt u zelf ook een kijkje nemen in Dennenheuvel als opvanglocatie