Info ondernemers en werkgevers rond coronavirus

De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus hebben grote effecten. Dat zorgt voor veel vragen. Voor bedrijven is een aantal regelingen getroffen. Kijkt u voor de meest actuele informatie altijd op www.rijksoverheid.nl/corona.

Kijk ook op de website van het RIVM voor Richtlijnen en antwoorden op algemene vragen over het coronavirus.

Landelijke informatie voor ondernemers en bedrijven

Specifieke informatie vindt u via deze links:

Het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid is 0800 - 1351.

Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) door gemeente

Tozo verlengd t/m 30 juni 2021

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot en met juni 2021. Deze nieuwe versie heet Tozo 3 en gaat in op 1 oktober. Tozo 2 loopt nog tot en met september 2020. De Tozo is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers.

De Tozo voorziet in:

  • een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt;
  • een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen door de coronacrisis op te vangen.

Voorwaarden

Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de voorwaarden.

Aanvragen

Ontving u al eerder de Tozo 2? Dan kunt u vanaf 1 oktober 2020 verlenging aanvragen met een verkort aanvraagformulier. U vindt dit formulier op de website van het GROS.

Vraagt u de Tozo voor het eerst aan? Dan kunt u vanaf 1 oktober 2020 een aanvraag indienen via de website van het GROS.

Het GROS is het Gemeentelijk regionaal ondernemerssteunpunt in Apeldoorn. Deze organisatie voert de Tozo uit voor verschillende gemeenten, waaronder de gemeente Epe.

Hulp bij uw Tozo-aanvraag

Loopt u vast bij uw aanvraag door een technisch probleem in het systeem, stuur dan een e-mail naar gros@apeldoorn.nl.

Gratis advies en begeleiding voor ondernemers

  • De gemeente Epe stelt ook dit jaar (2021) geld beschikbaar voor gratis advies en begeleiding aan maximaal 20 ondernemers die in zwaar weer verkeren. Lees meer over Over Rood.
  • Gemeente Epe slaat de handen ineen met bedrijven en instanties om ondernemers in de gemeente te steunen in deze coronacrisis. Het project Toekomstkracht biedt trainingen en webinars aan over toekomstbestendig ondernemen. Daarnaast is Adinda Keizer aangetrokken als kwartiermaker; een verbinder tussen ondernemers en lokale partijen.

Ondersteuning voor ondernemers bij betaling van de gemeentebelastingen

Belastingcentrum Tribuut voert namens de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen de heffing en invordering van gemeentebelasting uit. Tribuut volgt rondom maatregelen vanwege het coronavirus het beleid van de Rijksoverheid. Hebt u als ondernemer moeite met betalen? Neem dan contact op met Tribuut. Tribuut zoekt dan samen met u naar een oplossing op maat.

De tarieven precariobelasting voor terrassen in 2020 zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 op € 0 gesteld. Dat betekent dat voor 2020 geen aanslagbiljet volgt voor precario voor terrassen.

Meer informatie over hoe u uitstel aanvraagt vindt u op de website van Tribuut. Daar leest u ook hoe de procedure verloopt.

Meer weten over ondernemen en het coronavirus?

Voor branche-specifieke vragen kunt u terecht bij uw branchevereniging:

Pagina opties