Info ondernemers en werkgevers rond coronavirus

De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus hebben grote effecten. Dat zorgt voor veel vragen. Voor bedrijven is een aantal regelingen getroffen. Kijkt u voor de meest actuele informatie altijd op www.rijksoverheid.nl/corona.

Kijk ook op de website van het RIVM voor Richtlijnen en antwoorden op algemene vragen over het coronavirus.

Landelijke informatie voor ondernemers en bedrijven

Specifieke informatie vindt u via deze links:

Het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid is 0800 - 1351.

Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers verlengd (Tozo 5)

Per 1 oktober 2021 stopt de Tozo-regeling. Voor meer informatie over financiële steun voor ondernemers bezoekt u de website van het Gros. Het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt (het GROS) zit in Apeldoorn en voert het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) uit voor verschillende gemeenten, waaronder de gemeente Epe.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Het kabinet heeft besloten dat de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)-regeling eindigt op 1 oktober 2021. U kunt daarom geen tegemoetkoming TONK meer aanvragen. Heeft u door het coronavirus te maken gehad met een onvoorzienbare en onvermijdelijke inkomensdaling en kunt u nog steeds uw noodzakelijke woonlasten niet betalen, dan horen wij dat graag. Wij zullen in dat geval onderzoeken of er nog andere mogelijkheden zijn om u financieel tegemoet te komen. U kunt zich melden via het telefoonnummer 055 580 12 06. Dit telefoonnummer is bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 09:30 en 13:00 uur. De gemeente Epe heeft de uitvoering van sommige taken overgedragen aan de gemeente Apeldoorn.

Gratis advies en begeleiding voor ondernemers

Zelfstandig ondernemers kunnen op verschillende manieren advies en begeleiding krijgen.

Oriënteren op uw toekomst.

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Alle zelfstandigen kunnen voor advies over mogelijkheden in de toekomst bij het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt (GROS) terecht. De medewerkers van het GROS inventariseren graag samen met u of en welke ondersteuning u misschien nodig heeft, zoals:

  • Coaching bij de voortzetting van uw bedrijf
  • Advies bij betalingsachterstanden en/of schulden
  • Bij- of omscholing
  • Bemiddeling richting werk
  • Heroriëntatie op uw toekomst
  • Bedrijfsbeëindiging

U kunt uw mogelijkheden vrijblijvend verkennen. Via de website van het GROS kunt u direct een telefonisch afspraak inplannen om te bespreken welke ondersteuning bij uw vraag zou kunnen passen.

Over Rood

De gemeente Epe stelt ook dit jaar (2021) geld beschikbaar voor gratis advies en begeleiding aan maximaal 20 ondernemers die in zwaar weer verkeren. Lees meer over Over Rood.

Toekomstkracht

Gemeente Epe slaat de handen ineen met bedrijven en instanties om ondernemers in de gemeente te steunen in deze coronacrisis. Het project Toekomstkracht biedt trainingen en webinars aan over toekomstbestendig ondernemen.

Verbinder

Adinda Keizer aangetrokken als kwartiermaker; een verbinder tussen ondernemers en lokale partijen. De kwartiermaker biedt een luisterend oor aan ondernemers in zwaar weer en verbindt hen met lokale partijen voor steun. Er wordt gebruik gemaakt van bestaand aanbod aan dienstverlening in de gemeente. De kwartiermaker zorgt voor het beter verbinden en ontsluiten van dit aanbod. Adinda Keizer is vanaf 1 mei telefonisch bereikbaar op 085 04 70 037 voor alle vragen, verhalen en verkenning van de mogelijkheden voor ondersteuning van uw bedrijf.

Ondersteuning voor ondernemers bij betaling van de gemeentebelastingen

Belastingcentrum Tribuut voert namens de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen de heffing en invordering van gemeentebelasting uit. Tribuut volgt rondom maatregelen vanwege het coronavirus het beleid van de Rijksoverheid. Hebt u als ondernemer moeite met betalen? Neem dan contact op met Tribuut. Tribuut zoekt dan samen met u naar een oplossing op maat.

De tarieven precariobelasting voor terrassen in 2020 zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 op € 0 gesteld. Dat betekent dat voor 2020 geen aanslagbiljet volgt voor precario voor terrassen.

Meer informatie over hoe u uitstel aanvraagt vindt u op de website van Tribuut. Daar leest u ook hoe de procedure verloopt.

Meer weten over ondernemen en het coronavirus?

Voor branche-specifieke vragen kunt u terecht bij uw branchevereniging:

Pagina opties