Info ondernemers en werkgevers rond coronavirus

De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus hebben grote effecten. Informatie en steun- en herstelpakket voor ondernemers is te vinden via rijksoverheid en het coronaloket van de Kamer van Kophandel.

Links met informatie voor ondernemers en bedrijven

Het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid is 0800 - 1351.

Gratis advies en begeleiding voor ondernemers

Zelfstandig ondernemers kunnen op verschillende manieren advies en begeleiding krijgen.

GROS

Via de GROS kunt u direct een telefonische afspraak inplannen om te bespreken welke ondersteuning bij uw vraag past.  

Oriënteren op uw toekomst

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis bepalend voor het voortbestaan van uw onderneming. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Alle zelfstandigen kunnen voor advies over mogelijkheden in de toekomst bij het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt (GROS) terecht. De medewerkers van het GROS inventariseren graag samen met u of en welke ondersteuning u misschien nodig heeft, zoals:

  • Coaching bij de voortzetting van uw bedrijf
  • Advies bij betalingsachterstanden en/of schulden
  • Bij- of omscholing
  • Bemiddeling richting werk
  • Heroriëntatie op uw toekomst
  • Bedrijfsbeëindiging

U kunt uw mogelijkheden vrijblijvend verkennen. Via de website van het GROS kunt u direct een telefonisch afspraak inplannen om te bespreken welke ondersteuning bij uw vraag zou kunnen passen.

Verbinder

Adinda Keizer aangetrokken als kwartiermaker; een verbinder tussen ondernemers en lokale partijen. De kwartiermaker biedt een luisterend oor aan ondernemers in zwaar weer en verbindt hen met lokale partijen voor steun. Er wordt gebruik gemaakt van bestaand aanbod aan dienstverlening in de gemeente. De kwartiermaker zorgt voor het beter verbinden en ontsluiten van dit aanbod. Adinda Keizer is vanaf 1 mei telefonisch bereikbaar op 085 04 70 037 voor alle vragen, verhalen en verkenning van de mogelijkheden voor ondersteuning van uw bedrijf.

Extra kosten controle coronatoegangsbewijzen

Organisaties en ondernemers uit de gemeente Epe die extra kosten maken of hebben gemaakt voor de controle van coronatoegangsbewijzen, kunnen tot en met 31 januari 2022 een aanvraag bij de gemeente indienen voor een tegemoetkoming van maximaal € 1.000.

Winterterras

Tot 1 april 2022 kunt u, onder voorwaarden, een tijdelijk (overdekt) winterterras plaatsen. U moet al wel in het bezit zijn van een terrasvergunning. U kunt hiervoor een aanvraag doen. 

Meer weten over ondernemen en het coronavirus?

Voor branche-specifieke vragen kunt u terecht bij uw branchevereniging:

Pagina opties