Info ondernemers en werkgevers mbt coronavirus

De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus hebben grote effecten. Dat zorgt voor veel vragen. Voor bedrijven is een aantal regelingen getroffen. Kijkt u voor de meest actuele informatie altijd op www.rijksoverheid.nl/corona.

Kijk ook op de website van het RIVM voor Richtlijnen en antwoorden op algemene vragen over het coronavirus.

Landelijke informatie voor ondernemers en bedrijven

Specifieke informatie vindt u via deze links:

Het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid is 0800 - 1351.

Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) door gemeente

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in voor zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers. Deze Tozo-regeling biedt hun ondersteuning, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Voor de gemeente Epe voert het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt (GROS) de regeling uit. 

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is in deze Tozo geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens de Tozo is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Deze Tozo geldt tot en met 31 mei 2020. Let op: vanaf 1 juni geldt Tozo 2. Hiervoor gelden andere voorwaarden.

Kijk voor meer informatie over deze regeling op de website van de rijksoverheid. Wilt u gebruikmaken van deze extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers? Meldt u zich dan aan via het aanvraagformulier.

Ondersteuning voor ondernemers bij betaling van de gemeentebelastingen

Belastingcentrum Tribuut voert namens de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen de heffing en invordering van gemeentebelasting uit. Tribuut volgt rondom maatregelen vanwege het coronavirus het beleid van de Rijksoverheid. Dat betekent voor ondernemers het volgende: 

  • Ondernemers kunnen voor de komende 3 maanden bijzonder uitstel van betaling aanvragen. 
  • De rente gaat vanaf 23 maart 2020 omlaag van 4% naar 0,01 %.
  • De aanslagen gemeentelijke belastingen aan ondernemers wordt vooralsnog tot 15 juni 2020 uitgesteld. Dit geldt voor alle gemeentelijke ondernemersbelastingen, inclusief toeristenbelasting. Daarna wordt bekeken hoe de situatie is en wanneer er weer belastingaanslagen worden verstuurd. Het uitstel betekent alleen dat u de aanslag later ontvangt. Het betekent niet dat u minder belasting hoeft te betalen.

Meer informatie over hoe u uitstel aanvraagt vindt u op de website van Tribuut. Daar leest u ook hoe de procedure verloopt.

Meer weten over ondernemen en het coronavirus?

Voor branche-specifieke vragen kunt u terecht bij uw branchevereniging:

Pagina opties