Digitaal Opkopers Register (DOR)

  • Om heling tegen te gaan en de afzetmarkt voor gestolen goederen te verkleinen, geldt voor handelaren en opkopers specifieke wet- en regelgeving.
  • Zo zijn handelaren wettelijk verplicht een doorlopend en gewaarmerkt in- en verkoopregister bij te houden. Ingekochte goederen moeten vijf dagen in bewaring blijven bij de handelaar.
  • Er is een koppeling met het Digitaal Opkopers Loket (DOL). Heeft u zich aangemeld als handelaar bij het DOL? Dan kunt u een account aanmaken bij het Digitaal Opkopers Register (DOR). Via één account kunt u hierdoor direct aan de wettelijke vereisten voldoen.
  • Heeft u nog vragen over de aanmelding als handelaar? Over het onderzoek naar de herkomst van een goed? Of het in- en verkoopregister? Neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 14 0578. 

Pagina opties