Digitaal Opkopers Loket (DOL)

  • Deze informatie is bedoeld voor handelaren en opkopers die beroeps- of bedrijfsmatig handelen in gebruikte of ongeregelde goederen.
  • Denk hierbij aan bijvoorbeeld platina, goud, zilver, edelstenen, horloges, kunstvoorwerpen, auto's, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio, audio- en videoapparatuur en apparatuur voor automatische registratie. 
  • Er is een aantal verplichtingen waar ondernemers in tweedehands en ongeregelde goederen zich aan moeten houden.

Aanmelden als handelaar: het Digitaal Opkopers Loket (DOL)

  • Ondernemers in ongeregelde en/of gebruikte (tweedehands) goederen zijn verplicht zich als handelaar bij de gemeente te melden via www.ikbenhandelaar.nl
  • Iedere ondernemer kan het beroep van handelaar/opkoper uitoefenen. De branche is echter kwetsbaar voor het faciliteren van criminaliteit. De aangeboden goederen aan de handelaar kunnen afkomstig zijn van diefstal. Als de handelaar deze aangeboden gestolen goederen inkoopt, kan de handelaar zich hierdoor (ongewild) schuldig maken aan heling. 
  • De gemeente verwacht van handelaren dat zij onderzoek doen naar de afkomst van een goed. Dus voordat hij/zij het inkoopt. Op www.stopheling.nl kan de handelaar nagaan of een goed niet geregistreerd staat als gestolen.

Pagina opties