Nieuwe Epenaren ondertekenen participatieverklaring

Museum Hagendoorns Plaatse in Epe was op vrijdag 12 mei de locatie van een bijzondere gelegenheid. Een groep nieuwe inwoners ondertekende hun participatieverklaring en rondden daarmee het participatieverklaringstraject (PVT) af. Zij deden dat in bijzijn van wethouder Lia de Waard-Oudesluijs:

Je merkt hoe gemotiveerd de deelnemers zijn bij dit traject. Ze willen graag begrijpen hoe de Nederlandse samenleving werkt en willen daar onderdeel van uitmaken.

Lia de Waard-Oudesluijs

Participatieverklaringstraject

Het participatieverklaringstraject is een training die in heel ons land onderdeel is van de inburgering. Nieuwe inwoners uit andere culturen maken hierin nader kennis met Nederland. Zo wordt er ingegaan op normen en waarden, zoals: gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om jezelf te ontplooien door onderwijs, het mogen kiezen van je partner en het recht om je eigen mening te uiten. En is er aandacht voor tradities (zoals Nederlandse feestdagen) en de werking van de Nederlandse democratie en politiek. 
Deze training wordt in onze gemeente verzorgd door Koppel-Swoe. 

Ondertekening verklaring

Het traject is afgesloten met het ondertekenen van de participatieverklaring. De inburgeraar laat hiermee zien dat hij kennis heeft gemaakt met de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving, dat hij deze respecteert en dat hij actief een bijdrage wil leveren aan de samenleving. De Eper wethouder is trots op deze nieuwe inwoners:

Mooi om te zien hoe jullie je in Nederland hebben verdiept. Ik wens jullie een hele fijne toekomst in Epe toe.

Lia de Waard-Oudesluijs