Lia de Waard - Oudesluijs (SGP - ChristenUnie)

Portret Lia de Waard

Beleidsonderwerpen

 • zorg
 • welzijn 
 • cultuur

Taken

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
 • jeugdzorg en gehandicaptenbeleid
 • publieke gezondheid
 • preventie
 • subsidiebeleid
 • accommodaties
 • cultuurhistorie
 • integratie/inburgering

Nevenactiviteiten

Nevenfuncties verbonden aan het wethouderschap

 • Voorzitter dagelijks bestuur en algemeen bestuur GGD Noord- en Oost- Gelderland
 • Voorzitter Regietafel voor zorgverzekeraars
 • Voorzitter bestuur Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit
 • Voorzitter van de Taskforce Ernstig Psychiatrische Aandoeningen (EPA)
 • Plaatsvervangend lid bestuur Lucrato
 • Lid Streekarchiefcommissie
 • Lid Stuurgroep Novetheek

Overige nevenfuncties

Geen.