Zon en windenergie

Onderaan de pagina kunt u uw mening geven over het opwekken van zon- en windenergie in de gemeente Epe.

////

Wat houdt de energietransitie voor de gemeente Epe in?  

In het klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland afgesproken 45% aan CO2 uitstoot te besparen ten opzichte van 1990. Op deze manier hoeft de opwarming van de aarde niet boven de 1,5 graad uit te komen, waardoor natuurrampen zoals overstromingen en bosbranden niet verder toenemen. De Cleantech Regio, waarvan de gemeente Epe deel uit maakt, heeft de ambitie om energieneutraal te worden. Dit betekent dat de regio evenveel duurzame energie opwekt als dat zij gebruikt. In de gemeente Epe kiezen we voor een juiste balans in het besparen van energiegebruik, het stimuleren van nieuwe energieneutrale initiatieven en het opwekken van duurzame energie.  

Praat mee tijdens de eerste participatiebijeenkomst op woensdag 1 juni 

In het Uitwerkingskader zon en wind worden randvoorwaarden en uitgangspunten opgesteld voor de toekomstig te realiseren zonnevelden en windmolens. Beide vormen kunnen een grote impact hebben op de omgeving. Doordat u in onze gemeente woont, hechten we veel waarde aan uw mening. Daarom is er een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners van de gemeente Epe om hierover met ons in gesprek te gaan om vragen te stellen, ideeën te delen en zorgen te uiten.  Ook digitaal zijn er vragenlijsten uitgezet, met dezelfde onderwerpen behandeld als tijdens de bijeenkomst. Op deze manier kunnen mensen ook digitaal hun mening geven.  

Hoe ziet de planning er uit?  

Nadat we in juni u en andere belanghebbenden uitvoerig gesproken hebben, gaan we aan de slag met het concept Uitwerkingskader. Dit concept bespreken we graag opnieuw met u tijdens de tweede participatiebijeenkomst. De uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt na de zomer.  

Heeft u nog vragen of opmerkingen?  

stuur een mail naar duurzaam@epe.nl.

Informatie over:

RES

Omgevingsvisie

Transitievisie Energie

Uw mening over het opwekken van zon- en windenergie in gemeente Epe 

In het Uitwerkingskader zon en wind worden randvoorwaarden en uitgangspunten opgesteld voor de toekomstig te realiseren zonnevelden en windmolens. Beide manieren van opwekken kunnen een grote impact hebben op de omgeving. Op 1 juni hebben we een bijeenkomst gehouden voor inwoners in de Hezebrink over dit onderwerp. 

We hebben ook gezegd dat u digitaal uw mening kon geven. En dat kan vanaf deze week! Hieronder vindt u een video met achtergrond informatie over de kansen en uitdagingen in de gemeente Epe. Vervolgens kunt u de vragenlijst invullen, waarin dezelfde onderwerpen behandeld worden als tijdens de bijeenkomst op 1 juni.

U woont in onze gemeente en we hechten veel waarde aan uw mening. Daarom nodigen we u van harte uit om uw mening te laten horen, vragen te stellen, ideeën te delen en uw zorgen te uiten! U kunt via onderstaande vragenlijst tot 15 juli uw reactie geven.

Pagina opties