Woon-zorglocatie Burgemeester Van der Feltzlaan

Op 22 december 2020 heeft de gemeente Epe een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. Deze vergunning is aangevraagd door de Woonzorgunie Veluwe. Zij vragen de vergunning aan voor het bouwen van een woon-zorggebouw op het perceel Burgemeester van der Feltzlaan 4 in Epe. Voordat deze aanvraag werd ingediend, heeft initiatiefnemer Woonzorgunie een informatieavond georganiseerd om het plan toe te lichten.

Toelichting op proces vergunningverlening

De gemeente Epe heeft de aanvraag omgevingsvergunning beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat deze kan worden verleend. Dat is op gebeurd op basis van het bestemmingsplan en verdere regelgeving. Op vrijdag 26 maart hebben we een zogeheten 'transparantiebijeenkomst' georganiseerd. Hiervoor waren de direct omwonenden van de beoogde locatie op Burgemeester Van der Feltzlaan 4 uitgenodigd.

Deze bijeenkomst was bedoeld om een toelichting te geven op:

  • het proces van de beoordeling van de vergunningsaanvraag;
  • de afwegingen die leiden tot de conclusie dat de vergunning verleend kan worden;
  • de verdere procedure voor publicatie en mogelijkheden voor bezwaar.

Vragen

Tijdens de bijeenkomst zijn alle vragen over het proces beantwoord. Voor overige vragen en meningen is gewezen op de mogelijkheid die nader te bespreken. De betrokken omwonenden zijn uitgenodigd daartoe een afspraak te maken met de contactpersoon van de afdeling Ruimte. Verzoeken tot afspraak zijn welkom via het mailadres: gemeente@epe.nl. Vermeld daarbij als onderwerp: Feltzlaan.

Terugkijken online bijeenkomst

Van deze bijeenkomst is een opname gemaakt. Wie niet bij de bijeenkomst aanwezig kon zijn, kan de opname in zijn geheel terugkijken: 
video online bijeenkomst 26 maart 2021

Pagina opties