Vlotte en veilige fietsroute F50_Wat is er tot nu toe gebeurd

2019 en eerder

De gemeenten Epe en Apeldoorn werken samen met de provincie Gelderland en andere gemeenten in de Cleantech Regio aan het verbeteren van het fietsnetwerk in deze regio. Dit geldt ook voor de fietsverbinding tussen Apeldoorn en Epe, met daartussen de dorpen Wenum-Wiesel, Vaassen en Emst. Deze route is één van de drukste fietsroutes van de provincie Gelderland. Zie ook: www.vlotveiligfietsen.nl/apeldoornepe.

2020

maart

Op 9 en 11 maart waren er achtereenvolgens in Wenum Wiesel en in Emst inloopbijeenkomsten. Inwoners kregen de mogelijkheid om schetsontwerpen te bekijken (op een kaart of via een speciale `digitale tafel') en aan leden van de projectgroep vragen te stellen of aandachtspunten mee te geven. Inwoners die niet in de gelegenheid waren om naar (een van) deze inloopbijenkomsten te komen, kregen de gelegenheid online hun mening te geven. 

juli

Op de presentatie van de Cleantech Regio met daarin de twee varianten voor de vlotte en veilige fietsroutes F50 tussen Apeldoorn, Vaassen en Epe kwamen ruim 400 reacties. Deze zijn verwerkt in een verslag van inspraak. Dit verslag is formeel vastgesteld door de colleges van gemeenten Apeldoorn en Epe. De projectgroep werkt nu de schetsontwerpen van de twee fietsroutes uit naar voorlopige ontwerpen. In de volgende ontwerpfase worden de belangrijkste wensen vanuit het gebied eerst op een rij gezet. Alle zorgen en eisen die in de vorige fasen zijn opgehaald, worden meegenomen. In principe volgt eind 2020 de keuze welke fietsroute uitgewerkt wordt tot een definitief ontwerp.

november

Op woensdag 25 november vond een online informatiebijeenkomst plaats voor de belanghebbende inwoners rond de Kweekweg. In nauw overleg hebben is deze bijeenkomst voorbereid met de leden van kerngroep Geen verlenging fietspad Epe. Voor de bijeenkomst was ruime belangstelling en er zijn veel vragen gesteld. Deze zijn inclusief antwoorden terug te vinden op onze website, net als de opname van de bijeenkomst, een samenvatting en het rapport Voorkeurstrace fietsroute Epe-Heerde.

2021

januari

De projectgroep werkt in januari 2021 het ontwerp van de routes verder uit. Om dat te kunnen doen is de afgelopen tijd gewerkt aan het in beeld brengen van de verschillende ‘waarden’ van de routes, via zogenaamde ‘waardenkaarten’. Op deze kaarten staan bijvoorbeeld de natuurwaarden, cultuurhistorische waarden en de verschillende soorten landschap in dit gebied vermeld. Alle informatie die tijdens de eerste inspraakronde is binnen gekomen is verwerkt in deze kaarten. Inwoners konden de waardenkaarten online bekijken en hun mening geven. Ook via de speciale Denk-mee-app waren reacties van inwoners en andere belanghebbenden welkom. 

Pagina opties