Vlotte en veilige fietsroute F50_Actueel

oktober 2021

Afronding bewonersbijeenkomst 17 maart 2021

De vragen en antwoorden naar aanleiding van deze online bewonersbijeenkomst vindt u op deze pagina.

Informatieavonden fietsroute Apeldoorn-Epe

Samen met andere gemeenten van de Cleantech Regio werken we aan het verbeteren van het regionale fietsnetwerk, zodat fietsers zich vlot, veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Een van de fietsroutes waar we aan werken is de fietsroute tussen Apeldoorn en Epe (F50), met daartussen de dorpen Wenum-Wiesel, Vaassen en Emst.

Inmiddels is het schetsontwerp uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp, dat we u nu kunnen laten zien. Dat doen we via informatiebijeenkomsten over dit project. De opzet van alle avonden is gelijk.

Drie dezelfde informatiebijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • maandag 25 oktober in de Prinses Beatrixschool (Papegaaiweg) in Wenum Wiesel;
  • dinsdag 26 oktober in de Grote Kerk (Marktplein) in Vaassen;
  • woensdag 27 oktober in het gemeentehuis (Markt) in Epe.

Wij geven tijdens de bijeenkomst twee keer een toelichting: om 19.00 uur en om 20.00 uur. Na de presentatie kunnen bezoekers de ontwerptekeningen bekijken en in gesprek gaan met de projectmedewerkers.

Aanmelden

In verband met de coronamaatregelen en om (te) grote drukte te voorkomen is het wel noodzakelijk dat u zich aanmeldt voor de bijeenkomst. U kunt zich aanmelden door te mailen naar Cleantech Regio. Graag hierbij vermelden op welke avond, hoe laat en met hoeveel personen u komt.

Diverse varianten

In het VO staan twee varianten voor de fietsroute op Apeldoorns gebied: de Baronnenroute en de Veluweflankroute. De Baronnenroute volgt het oude spoortracé van Apeldoorn naar Epe, tot aan de Kweekweg. De Veluweflankroute begint bij de Anklaarseweg in Apeldoorn, loopt via de Stadhoudersmolenweg en sluit vlak voor de Poelweg (gemeente Epe) aan op het oude spoortracé. Voor Epe, tussen de N309 en de Kweekweg, zijn er drie varianten in beeld.

Meer informatie en documenten online

Alle informatie over de fietsroute staat op de website van de Cleantech Regio. Daar vindt u vanaf 18 oktober ook alle ontwerptekeningen en het meest recente ‘verslag van inspraak’ over alle binnen gekomen reacties. 

Hoe nu verder?

De colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van Apeldoorn en Epe besluiten eind dit jaar of de hoogwaardige fietsroute er komt, en zo ja, welke route het wordt. Alle reacties die zijn ingediend betrekken zij bij de keuze die zij gaan maken. Als er tijdens of na de aanstaande informatieavonden nog aanvullende reacties komen die niet al eerder zijn ingediend, voegen we deze toe aan het verslag van inspraak. Een reactie kunt u geven via mail aan Cleantech Regio. Het verslag van inspraak voegen we toe als bijlage bij de stukken die naar beide colleges en gemeenteraden gaan. Zo kunnen de bestuurders en raadsleden een goed afgewogen besluit nemen.

Definitief ontwerp

Als de colleges besluiten tot aanleg van de fietsroute, begint de fase waarin we het definitieve ontwerp (DO) gaan maken van de gekozen route. De tekeningen worden dan gedetailleerder. Een deel van de ingediende reacties en wensen kunnen we pas in deze fase gaan uitwerken. Ook in de DO-fase is er uiteraard gelegenheid voor u om te reageren. Als eerste leveren we namelijk een ‘concept definitief ontwerp’ op. Ook deze zullen we aan u presenteren. De projectgroep kan op basis van de reacties op het concept DO besluiten om iets aan te passen voordat het ontwerp helemaal definitief is.

Waarom willen wij de fietsroute verbeteren?

Fietsen is natuurlijk een hele duurzame en gezonde vorm van vervoer. Daarnaast maken steeds meer mensen gebruik van de fiets. We blijven tot een hogere leeftijd fietsen en er zijn steeds meer verschillende soorten fietsen op de markt, met verschillende snelheden. Om deze redenen willen we onze fietsroutes verbeteren. Denk aan vlak wegdek, weinig obstakels, zoveel mogelijk voorrang en weinig hinder van ander verkeer. We leggen fietsroutes gedeeltelijk aan op bestaande fietsroutes, die we slim met elkaar proberen te verbinden tot een doorlopend traject.

Veiliger, sneller en beter bereikbaar

We hopen vooral winst te boeken op het gebied van veiligheid en snelheid. Bijvoorbeeld omdat we fietsers en auto’s op meer plekken beter scheiden. Dit is gunstig voor de vele scholieren die dagelijks tussen de dorpen, Apeldoorn en Epe fietsen en ook voor mensen die de route gebruiken om naar hun werk te gaan. Mensen laten eerder hun auto staan en pakken in plaats daarvan de fiets, als het op een fietsroute lekker doorrijdt. Kortom, het streven is dat veel locaties in het gebied waar u woont beter en sneller bereikbaar worden per fiets.

Pagina opties