Vaassen

Vaassen is een dorp waar van oudsher veel industrie was, een dorp met veel bedrijvigheid en een groot aantal sportverenigingen. Zwem- en Sportcentrum De Koekoek werd in 2014 verkozen tot beste zwembad van Nederland in de categorie 100.000 tot 200.000 bezoekers. Daam’s Molen in het centrum van Vaassen is bepalend voor het dorpsgezicht. Grote publiekstrekker is Kasteel Cannenburch met zijn omringende vijvers en bos. Midden in het dorp staat de Dorpskerk met een kerktoren van omstreeks 1500. In de Dorpskerk van Vaassen bevindt zich een grafsteen van een van de vroegere bewoners van De Cannenburch. Bijzonder is dat Vaassen ook een restaurant heeft met maar liefst drie Michelinsterren: De Leest. Bekende evenementen in Vaassen zijn Vaasaqua, de Vaassense Dorpsavonden en het Cavente Kinderdorp.

Bijzonder in Vaassen

Bij Vaassen liggen zogenaamde Celtic Fields (raatakkers). Dit zijn kleine, min of meer vierkante of rechthoekige akkertjes die op elkaar aansluiten. Deze akkers werden vanaf de Late Bronstijd tot in de Romeinse tijd als landbouwsysteem gebruikt. In de gemeente Epe zijn redelijk veel restanten bewaard gebleven. Met name het celtic field ten westen van Vaassen is heel bijzonder. Deze heeft een oppervlakte van maar liefst 76 hectare en bestaat uit enige honderden omwalde akkertjes. Celtic fields zijn beschermd als archeologisch monument. Deze kleine akkertjes werden afwisselend bebouwd met verschillende gewassen en een deel lag braak. Zo was er altijd vruchtbare landbouwgrond. Deze Celtic Fields dateren uit de IJzertijd. De bewoners waren Germaanse boeren en leefden daar nog voor de Romeinse tijd. Ze woonden in houten hutten en leefden van de landbouw, veehouderij, kruiden en de jacht op herten en zwijnen.

Kasteel Cannenburch

Pagina opties