Transitievisie Warmte

Gemeenten hebben van het rijk de opdracht gekregen om voor de invulling van de transitie naar duurzame warmte een plan te schrijven. Dit plan heet de Transitievisie Warmte. Het doel van Transitievisie Warmte is de warmtetransitie transparant, gepland en gecontroleerd te laten verlopen binnen de gemeente. Allereerst door aan te geven wanneer welke buurt, wijk of gebied definitief van het aardgas afgaat, welke alternatieven er beschikbaar en haalbaar zijn en wat er wanneer zal moeten gebeuren.

Wijk uitvoeringsplan (WUP)

Een wijkuitvoeringsplan, ook wel WUP genoemd, geeft aan hoe een gemeente van plan is haar wijken aardgasvrij te maken door over te stappen naar duurzame manieren van verwarmen en koken. Wijkuitvoeringsplannen worden opgesteld als opvolging op de Transitievisie Warmte . Het wijkuitvoeringsplan wordt samen met de bewoners en gebouweigenaren uit de wijk bepaald. Het duur ongeveer 2 jaar om een plan te schrijven en 6 tot 8 jaar om het ook uit te voeren. We starten volgend jaar met deze plannen maken.

Pagina opties