Transitievisie Energie

De Transitievisie Energie is een visie met daarbij een concreet meerjarenprogramma op o.a. de thema’s mobiliteit, wonen, werken en duurzame opwek. In de visie maken we keuzes voor de optimale mix van in te zetten duurzame energiebronnen en zetten we in op meer energiebesparing en isolatie. De gemeente krijgt een voorbeeldfunctie. Ook maken wij werk van bewustwording van de samenleving. Samen met inwoners en bedrijven zorgen we dat de gemeente Epe  een groene, gezonde en duurzame gemeente is om in te wonen, werken en recreëren. Het uitvoeringsprogramma/meerjarenprogramma maakt zichtbaar wat de besparing in ton CO2 per activiteit/project (onderdeel van het uitvoeringsprogramma) is en welke investering en organisatie dit vraagt van de gemeente Epe en haar partners.

Pagina opties