Transitievisie energie en warmte_Samen aan de slag

2021

September en oktober 

Inwoners van Epe konden hun mening geven tijden de inspraakperiode van 28 september tot en met 9 november Ook zijn er twee informatiebijeenkomsten georganiseerd om uitleg te geven op 13 oktober en 14 oktober over de visie.

April

April was de maand waarin wij met inwoners hebben gesproken over de transitievisie energie en warmte. Tijdens een online bijeenkomst van het Energiecafé hebben wij met met elkaar van gedachten gewisseld over de toekomst van energie en warmte binnen onze gemeente. Denk hierbij aan vragen als ‘Wat vindt u belangrijk: betaalbare energie of een landschap waarin windmolens niet opvallen, maar u wel meer betaalt voor energie’. Ook hebben we iedereen die geïnteresseerd is gevraagd een vragenlijst in te vullen. Dit hebben we gedaan via Epe Spreekt en via onze andere kanalen (website en social media). In mei delen we de resultaten van de gesprekken en het onderzoek. Resultaten Epe Spreekt.

Februari en maart

In februari en maart zijn er bijeenkomsten over data-onderzoek met ‘professionele’ stakeholders. Dan beoordelen we data, vullen we data aan en kijken wat dit voor Epe betekent. We kijken dan ook naar eigenschappen van buurten die bepalen of een buurt makkelijk of moeilijk van het aardgas af kan. U kunt denken aan het volgende: zijn er gasleidingen die binnenkort de grond uit moeten, heeft Woonstichting Triada verbouwplannen in de buurt en/of is er een groep bewoners die graag aan de slag willen met hun buurt.

Voorjaar 

In het voorjaar van 2021 worden de bewoners en bedrijven van de gemeente Epe uitgenodigd om mee te denken over de Transitievisies Energie en Warmte. Dit doen we door bijeenkomsten te organiseren en een kopgroep (Leden van de Energietafel) van enthousiaste  burgers in te zetten. Ook vragen we u via Epe Spreekt uw mening te geven. Daarover vertellen wij u binnenkort meer.

2020

In 2020 is gewerkt aan het Plan van Aanpak. In het Plan van Aanpak staat opgeschreven hoe wij de Transitievisies Energie en Warmte voor de gemeente Epe gaan maken. Het plan bestaat uit acht fasen die doorlopen worden. (In februari 2021 heeft het College akkoord gegeven op het Plan van Aanpak en in 2021 gaan we van start).

Meer informatie

Pagina opties