Transitievisie energie en warmte_kaart

In januari 2022 stelt de gemeente Epe de transitievisie Warmte vast. In dit plan staat op hoofdlijnen hoe de gemeente van het aardgas af gaat, wat dat per buurt betekent en wanneer er in welke buurten wordt gestart met de eerste werkzaamheden. 

Oplossingen per buurt

Op deze digitale kaart wordt per buurt aangegeven welke warmteoplossing mogelijk is. Hiervoor is gekeken naar onderzoeken en bestaande cijfers over bijvoorbeeld energieverbruik van verschillende type woningen, dichtheid van bebouwing in de buurten.

Wanneer welke buurt

Op deze digitale kaart staat ook per buurt wanneer we starten met een uitvoeringsplan. Elke vijf jaar maakt de gemeente een nieuwe Transitievisie Warmte. De digitale kaart wordt dan aangepast als er dingen veranderen.

Samen aan de slag

De uitkomsten gebruiken we voor het schrijven van een uitvoeringsplan per buurt. Samen met inwoners, ondernemers, gebiedsregisseurs, de netbeheerder en andere betrokkenen onderzoeken we of de voorgestelde oplossing voor iedereen de meest logische en betaalbare oplossing is. Of dat er maatwerk nodig is voor bepaalde woningen en gebouwen. In dat uitvoeringsplan wordt de definitieve keuze voor een warmteoplossing vastgesteld. Het schrijven van een uitvoeringsplan duurt ongeveer 2 jaar.

Wat kunt u doen met de uitkomsten?

De eerste stap die iedereen kan zetten is besparen van energie door te isoleren en na te denken over het plaatsen van zonnepanelen op uw dak.

Pagina opties