Transitievisie energie en warmte_documenten en resultaten

Transitievisie Energie en Warmte

In 2050 wil de gemeente Epe CO2-neutraal zijn. We verbruiken niet meer energie dan we duurzaam kunnen opwekken. Dat bereiken wij door te isoleren, zelf energie op te wekken en door slim om te gaan met de energie die we gebruiken. Voor het besparen van energie gaan we oplossingen bedenken en uitvoeren. In 2050 verwarmen wij onze woningen niet meer met aardgas, maar met een duurzame warmte. Hoe we dit gaan bereiken, staat beschreven in de Transitievisie Energie en Warmte en de visies op hoofdlijnen in beeld

Warmte op de kaart

We hebben een warmtekaart gemaakt van de gemeente Epe. Op deze kaart staat per buurt aangegeven welke warmteoplossing als eerste wordt onderzocht op haalbaarheid. We hebben daarvoor gekeken naar onderzoeken en bestaande cijfers over bijvoorbeeld het energieverbruik van het type woningen, dichtheid van bebouwing in de buurten. 

Vraag en antwoord

Heeft u een vraag over de Transitievisie Energie en Warmte? Kijk dan op onze vraag en antwoord pagina.

Meer berichten:

Meer informatie

Pagina opties