Transitievisie energie en warmte_de visie

In 2050 wil de gemeente Epe CO2-neutraal zijn. We verbruiken niet meer energie dan we duurzaam kunnen opwekken. Dat bereiken wij door te isoleren, zelf energie op te wekken en door slim om te gaan met de energie die we gebruiken. Voor het besparen van energie gaan we oplossingen bedenken en uitvoeren. In 2050 verwarmen wij onze woningen niet meer met aardgas, maar met een duurzame warmte. Hoe we dit gaan bereiken, staat beschreven in de Transitievisie Energie en Warmte. De visie wordt in januari in de raadsvergadering behandeld.

Wat is de Transitievisie Energie?

De Transitievisie Energie is een visie met een meerjarenprogramma voor mobiliteit, wonen, werken en duurzame energieopwekking. In de visie maken we keuzes voor de optimale mix van in te zetten duurzame energiebronnen en zetten we in op meer energiebesparing en isolatie. Want de energie die we besparen hoeven we immers ook niet (duurzaam) op te wekken. De visie laat zien hoe we kunnen besparen en wat we – samenleving; gemeente, inwoners, organisaties en bedrijven - daarvoor moeten doen.

Wat is de Transitievisie Warmte?

In de Transitievisie Warmte geven gemeenten aan hoe ze willen stoppen met het gebruik van aardgas. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

  • Welk alternatief voor aardgas is het meest geschikt voor welke buurt
  • Wanneer kan welke buurt van het aardgas af
  • De routekaart naar het aardgasvrij maken van gebouwen

De route naar een aardgasvrije gemeente is niet in beton gegoten. De komende decennia kan er nog veel veranderen in betaalbare en breed toepasbare energiebronnen of technieken. Daarom wordt de visie sowieso iedere vijf jaar opnieuw bekeken.

Klik op de afbeelding om te vergroten

Pagina opties