Transitievisie energie en warmte - veelgestelde vragen

Vragen

Transitievisie Warmte

 1. Waarom moeten we van het aardgas af?
 2. Waarom is aardgasvrij goed voor het klimaat?
 3. Wat moet het bedrijfsleven en de industrie doen? Zij stoten ook veel CO2 uit?
 4. Wat is de rol van de gemeente?
 5. Wie bepaalt hoe ik ga wonen zonder aardgas?
 6. Als ik mijn huis op een andere wijze verwarm, wat gebeurt er dan met mijn radiatoren?
 7. Krijgen mijn buren dezelfde oplossing?
 8. Waar laat ik een warmtepomp?
 9. Wanneer moet mijn woning van het gas af?
 10. Hoe word ik geïnformeerd over het aardgasvrij maken van mijn woning en buurt?
 11. Heb ik een keuze in het alternatief voor aardgas of zit ik vast aan de keuze die de Gemeenteraad maakt?
 12. Is de warmteoptie op de kaart en in de visie definitief voor mijn buurt?
 13. Ben ik verplicht om mee te doen met het voorkeursalternatief voor mijn buurt?
 14. Wat betekent van het gas af voor het koken en verwarmen via een cv-installatie?
 15. Mijn CV-ketel is aan vervanging toe. Wat nu?
 16. Ik weet nog niet wanneer en op welke manier ik aardgasvrij word? Wat kan ik doen?
 17. Ik ga mijn keuken verbouwen. Welk fornuis kies ik?
 18. Welke aanpassingen moet ik aan mijn woning doen zodat ik aardgasvrij word?
 19. Wat kan ik als huiseigenaar doen?
 20. Ik ben lid van een Vereniging van Eigenaren, wat betekent dit?
 21. Ik huur een woning, wat kan ik doen?
 22. Zijn er subsidies of leningen waar ik gebruik van kan maken?
 23. Hoeveel kost het aardgasvrij maken van mijn woning?

Verwarmen

 1. Krijg ik het nog wel warm?
 2. Wat is het verschil tussen lage temperatuur- en hoge temperatuurverwarming?
 3. Waarom is isoleren belangrijk?
 4. Wat gebeurt er met de CV ketel?
 5. Waarom stappen we niet met z’n allen over op groen gas of waterstof?
 6. Mag ik mijn woning nog met een houtkachel verwarmen?

Kosten

 1. Wie betaalt de aanpassingen voor/aan mijn woning?
 2. Energiebesparende maatregelen met je hypotheek?
 3. Ik wil van het aardgas af maar het afsluiten van de gasaansluiting kost €600,-. Hoe kan dat?

Gasleidingen

 1. Wat gebeurt er met de gasleidingen in de grond?
 2. Moet de straat open gebroken worden?
 3. Wat gebeurt er met de gasleidingen die nog in gebruik zijn?

Energielabel

 1. Moet ik, na het verduurzamen van mijn woning, een nieuw energielabel aanvragen?

Antwoorden

Transitievisie Warmte

1 Waarom moeten we van het aardgas af?

De afspraak in het Nationale Klimaatakkoord is dat in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Er moet daarvoor flink wat gebeuren. Als eerste stap worden tot 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd. Dat gaat wijk voor wijk. De gemeentes weten in 2021 welke wijk wanneer aan de beurt is. De gemeente Epe maakt per buurt een plan om van het aardgas af te gaan. Daarmee komt de weg vrij om duurzaam te gaan verwarmen.

2 Waarom is aardgasvrij goed voor het klimaat?

Aardgas is een fossiele brandstof. Dat betekent dat er CO₂ vrijkomt bij de verbranding. Sinds de industriële revolutie stoten wij zoveel CO₂ uit, dat de gemiddelde temperatuur op aarde op dit moment snel stijgt. Deze opwarming zorg voor veranderingen in het klimaat, met grote gevolgen. Maar liefst 95 procent van de 7,7 miljoen huishoudens in Nederland gebruikt aardgas voor verwarming, warm water en om op te koken. Al die woningen bij elkaar zorgen voor een flinke CO₂-uitstoot: wel 11 procent van de totale Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Stoppen met het gebruik van aardgas zorgt dus voor een flinke afname van onze CO₂-uitstoot. En hoe minder CO₂ in de lucht, hoe beter dat is voor het klimaat.

3 Wat moet het bedrijfsleven en de industrie doen? Zij stoten ook veel CO2 uit?

Iedereen in Nederland moet zijn steentje bijdragen. Ook grote bedrijven en fabrieken moeten zich aanpassen. De industrie en de elektriciteitsbedrijven moeten tot 2030 samen ongeveer tien keer zo veel CO2 reduceren als de huishoudens en in 2050 moet hun uitstoot ook nul zijn.

4 Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente heeft vanuit de overheid de regierol gekregen in de warmtetransitie. Dit betekent dat zij de overstap naar aardgasvrij wonen in goede banen moeten leiden. De gemeente heeft daarmee de taak om voor elke wijk een plan te maken om van het gas af te gaan. En ze krijgt over een aantal jaar het recht om een wijk van het gas af te sluiten. De gemeente moet op zoek gaan naar de beste alternatieven voor de bestaande bouw. Als bewoner is het belangrijk om mee te denken met de gemeente. Zonder overleg kan de gemeente namelijk niet beslissen wat er in uw huis gaat veranderen. Er is dan ook geen handboek van wat er precies moet gebeuren omdat elk gebied, wijk, stad of dorp anders is. Het proces om naar een aardgasvrije wijk te gaan zal daarom overal een beetje verschillen.

Dat de gemeente de regierol heeft, betekent overigens niet dat zij hier alleen voor staan. Alle andere betrokken partijen werken samen in de transitie. Denk hierbij aan woningcorporaties, warmte- en energiebedrijven, installateurs en huurders of huiseigenaren.

5 Wie bepaalt hoe ik ga wonen zonder aardgas?

De komende jaren zullen de eerste bestaande wijken van het aardgas af gaan. Gemeenten krijgen de wettelijke taak om dit te organiseren. Zij moeten samen met bewoners op zoek gaan naar de beste oplossingen. Omdat elke wijk en elke woning anders is, zullen we de komende jaren veel leren over hoe dit proces het beste kan verlopen.

Sommige alternatieven, zoals warmtenetten, zijn collectieve oplossingen. Dat betekent dat u niet in uw eentje kunt beslissen om op zo'n systeem aangesloten te worden. Het gaat altijd om meerdere huizen en vaak hele buurten. Gemeenten, woningcorporaties, netbeheerders, buurtinitiatieven en andere partijen zullen dit soort projecten samen met bewoners moeten oppakken.

Als u huiseigenaar bent kunt u er zelf voor kiezen om aardgasvrij te worden door uw woning all-electric te maken. Dat is wel een flinke investering, want u moet dan niet alleen heel goed isoleren, maar ook grote apparaten als een warmtepomp aanschaffen. Voordat u zulke stappen neemt, is het verstandig om eerst uit te zoeken of er niet al plannen zijn voor uw buurt.

6 Als ik mijn huis op een andere wijze verwarm, wat gebeurt er dan met mijn radiatoren?

Het verschilt per woning en per alternatief of u bestaande radiatoren blijft gebruiken. Als u overstapt op een warmtenet op hoge temperatuur, kunnen bestaande radiatoren in gebruik blijven. Bij andere oplossingen, zoals een warmtepomp, of een warmtenet op lage temperatuur stapt u over op lage temperatuurverwarming. Dit betekent dat het huis verwarmd wordt op een lagere temperatuur dan met aardgas. In dat geval is het soms nodig om vloerverwarming, wandverwarming en/of lage temperatuurradiatoren te installeren. Die geven de warmte af over een groter oppervlakte, waardoor uw huis op een constante manier wordt verwarmd.

7 Krijgen mijn buren dezelfde oplossing?

De meeste mensen krijgen dezelfde oplossing als hun buren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een wijk of straat collectief wordt aangesloten op een warmtenet. Als u of uw buren kiezen voor elektrische oplossingen dan kan dat ook individueel en hoeft dat geen collectieve beslissing te zijn. Voordat u in elektrische oplossingen investeert, is het goed om te kijken of er niet al plannen zijn in uw buurt.

8 Waar laat ik een warmtepomp?

Een warmtepomp is een groot apparaat en neemt ongeveer evenveel ruimte in beslag als een koelkast. Een warmtepomp is dus groter dan een cv-ketel en heeft vaak een binnen- en buitengedeelte. Als u kiest voor een warmtepomp is het nodig om ruimte te creëren in bijvoorbeeld de gangkast of op de plek van de huidige cv-ketel. Bij een warmtepomp met buitengedeelte moet ook ruimte vrijgemaakt worden in de tuin, op het balkon of op het dak.

9 Wanneer moet mijn woning van het gas af?

Vanaf 2022 starten wij met bewoners, woningcorporaties, warmteleveranciers en elektriciteitsbedrijven aan het Wijkuitvoeringsplan voor de omgeving van bedrijventerrein Eekterveld en bedrijventerrein Kweekweg. Voor de planning die hierna volgt zie [LINK DIGITALE KAART]. Het maken van een Wijkuitvoeringsplan duurt ongeveer 2 jaar. Daarna is ook duidelijker waar en wanneer we beginnen. We verwachten dat de woningen in de omgeving van Eekterveld en Kweekweg uiterlijk in 2030 van het gas af zijn.

10 Hoe word ik geïnformeerd over het aardgasvrij maken van mijn woning en buurt?

We plaatsen berichten in de Gemeentewijzer, op social media, zetten specifieke informatie op deze site en gaan op zoek naar ontmoetingsplekken in de wijk om u te informeren en uw ideeën en wensen op te halen.

11 Heb ik een keuze in het alternatief voor aardgas of zit ik vast aan de keuze die de Gemeenteraad maakt?

De gemeente Epe heeft onderzocht welke warmtebron voor iedere buurt de bron is waar de buurt en/of de woning het best op aangesloten kan worden. Voor de eerste buurten (bedrijventerreinen Eekterveld en Kweekweg en de buurten daar omheen gelegen) blijkt dat aansluiting op een warmtenet de oplossing is. Deze oplossing werken we vanaf 2022 verder voor u en met u uit in het Wijkuitvoeringsplan. Vervolgens doen we u een aanbod voor deelname. De keuze voor het alternatief voor aardgas en de buurt die als van het gas af gaat is gemaakt door per buurt de volgende onderwerpen af te wegen: kosten voor de inwoner, % huurwoningen in een woonwijk, ouderdom gasnet, aanwezigheid van warmtebronnen, aanwezigheid van bewonersinitiatieven op het gebied van verduurzamen.

12 Is de warmteoptie op de kaart en in de visie definitief voor mijn buurt?

Nee, de warmteoptie op de kaart is op dit moment het voorkeursalternatief voor uw buurt als geheel. Dit is gebaseerd op de onderzoeken die we nu hebben uitgevoerd. De ontwikkelingen in techniek, maar ook in de kosten gaan snel. Daarom herzien we de Transitievisie Warmte iedere 5 jaar. Zo kunnen we nieuwe ontwikkelingen verwerken en de denkrichting per buurt bijstellen waar dit nodig is.

13 Ben ik verplicht om mee te doen met het voorkeursalternatief voor mijn buurt?

Nee, u bent niet verplicht om voor het voorkeursalternatief te kiezen. Wij hebben voor u onderzocht wat de beste oplossing is voor uw buurt. We hebben hierbij onder andere gekeken naar het woningtype dat het meest voorkomt in een buurt en of er al een warmtenet of andere warmtebron dichtbij uw buurt ligt. Als uw woning afwijkt van het meest voorkomende woningtype in uw buurt, kan het zo zijn dat een andere warmteoptie mogelijk meer geschikt is voor uw woning. Bijvoorbeeld wanneer uw woning veel later of juist veel eerder gebouwd is. Maar ook wanneer uw woning wel overeenkomt met andere woningen uit de buurt bent u vrij om een ander alternatief te kiezen. U kunt zelf bepalen op welk duurzaam alternatief voor aardgas u overstapt.

14 Wat betekent van het gas af voor het koken en verwarmen via een cv-installatie?

Wanneer u van het gas afgaat, kunt u alleen nog maar elektrisch koken. Het verwarmen gaat via via een collectief warmtenet of individueel via bijvoorbeeld een warmtepomp.

15 Mijn CV-ketel is aan vervanging toe. Wat nu?

Een cv-ketel gaat gemiddeld 15 jaar mee. Het kan dus zomaar zijn dat uw cv-ketel binnenkort aan vervanging toe is. Nu we voor 2050 gaan stoppen met aardgas, is het niet altijd logisch een nieuwe ketel aan te schaffen. Het is daarom verstandig om te inventariseren of er bij u in de buurt al mogelijkheden zijn om aardgasvrij te worden.

U kunt er ook voor kiezen om zelf aan de slag te gaan met wonen zonder aardgas. Kijk bijvoorbeeld of uw huis geschikt is voor elektrische oplossingen zoals een warmtepomp of een hybride warmtepomp. Bent u dit van plan? Houd dan rekening met kosten voor de benodigde maatregelen.

Lukt het niet zelf aan de slag te gaan, dan moet u de cv-ketel toch vervangen. Kies dan voor een moderne ketel die zuinig en milieuvriendelijk is. Een cv-ketel kopen is echter ook een behoorlijke investering. Bij veel energie- en installatiebedrijven kan je daarom steeds vaker ketels huren of leasen. Leaset u een ketel, dan koopt u deze over een bepaalde periode af. Huurt u een ketel, dan bepaalt u een vast bedrag per maand. Huren heeft het voordeel dat het per maand opzegbaar is (na de afkoopregeling) en dat er bij het onderhoud geen extra kosten zijn. Kijk op de website van de Consumentenbond voor meer informatie over de voor- en nadelen bij het kopen, leasen en huren van een cv-ketel.

16 Ik weet nog niet wanneer en op welke manier ik aardgasvrij word? Wat kan ik doen?

Het belangrijkste is dat u ervoor zorgt dat u nu al minder gas nodig hebt voor verwarming door te isoleren. Als eigenaar van een woning kunt u maatregelen nemen zoals dak-, vloer- en spouwmuurisolatie, HR+++ glas en zonnepanelen. Als huurder kunt u kleinere maatregelen nemen zoals het plaatsen van tochtstrips of het aanbrengen van radiatorfolie. Vraag bij de verhuurder of woningbouwcorporatie ook na wat de plannen en mogelijkheden zijn voor grotere maatregelen. Als u de mogelijkheid hebt om te kiezen hoe u kookt, kies dan voor inductie.

Koken zonder aardgas betekent dat u afscheid neemt van uw gasfornuis. Hier komt een elektrische kookplaat voor in de plaats. Inductie is de meest populaire vorm van koken op elektra. Koken op inductie gaat sneller, is energiezuiniger en veiliger. Niet alle pannen zijn geschikt voor inductie. De manier van verwarmen is namelijk anders. In een inductiekookplaat zitten elektrische spoelen. Deze vormen een magnetisch veld. Als de pan de kookplaat aanraakt wordt de warmte overgegeven.

17 Ik ga mijn keuken verbouwen. Welk fornuis kies ik?

Als u uw keuken gaat verbouwen is het verstandig om alvast te kiezen voor een elektrisch fornuis. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een inductiekookplaat of een keramische kookplaat. De komende jaren worden alle woningen aardgasvrij. Dat betekent dat u vroeg of laat ook zonder gas gaat koken. Een verbouwing is een goed moment om alvast over te stappen. Voor koken op elektra heeft u namelijk een extra groep nodig in de meterkast. Laat u goed informeren over welk elektrisch alternatief het beste bij u past.

18 Welke aanpassingen moet ik aan mijn woning doen zodat ik aardgasvrij word?

Welke aanpassingen straks nodig zijn hangt af van de manier waarop u uw huis gaat verwarmen. In de buurten van de gemeente Epe blijken verschillende oplossingen mogelijk te zijn. We starten in 2022 met het onderzoek naar het verwarmen van buurten met een warmtenet. Dit geldt vooral voor buurten waar veel huizen of gebouwen tegelijk kunnen worden aangesloten en er restwarmte van bedrijven of bijvoorbeeld afvalwater aanwezig is. Als uw huis goed genoeg geïsoleerd is, kunt u ook overstappen op een warmtepomp. Voor een tussenstap (niet gelijk van het gas af) kunt een hybride warmtepomp aanschaffen, leasen/huren. Hiermee verwarmt u zich duurzaam met minder aardgas. Het werkt samen met uw cv-ketel op gas en is een goede tussenstap naar een vol-elektrisch huis. Uw CO2-uitstoot voor verwarming en warm water daalt met zo’n 20 procent. Duurzaam gas (groengas) is de komende 10 jaar maar weinig beschikbaar, dit wordt vooral ingezet in de zware industrie of transport.

Of het nu een warmtenet of warmtepomp wordt, in beide gevallen moet u overstappen op een elektrische manier van koken. De meest veilige en energiezuinige optie is koken op inductie.

19 Wat kan ik als huiseigenaar doen?

Als huis- of gebouweigenaar kunt u zelf flinke stappen zetten richting aardgasvrij wonen. Zo kunt u energie besparen met isolatie, zelf groene stroom opwekken, overstappen op elektrisch koken en misschien wel overstappen op een (hybride) warmtepomp. Maak daarbij gebruik van logische momenten zoals een verhuizing of verbouwing, dan is de extra investering voor isolatiemaatregelen of elektrisch koken vaak lager. Ook zijn er verschillende subsidies en leningen beschikbaar. 

Is een aansluiting op een warmtenet voor uw buurt de meest logische oplossing? Dan bent u als gebouweigenaar vrij om te kiezen of u aan wilt sluiten. Doet u dit niet, dan moet u zelf zorgen voor een andere, duurzame oplossing zoals een warmtepomp. Andersom is niet mogelijk. Als in uw buurt een warmtepomp de beste optie is, kunt u niet kiezen voor een aansluiting op een warmtenet.

20 Ik ben lid van een Vereniging van Eigenaren, wat betekent dit?

ls uw woning onderdeel van een Vereniging van Eigenaren (VvE) dan pakt u de overgang naar aardgasvrij met elkaar aan. Ook hiervoor kunt u advies vragen bij het Regionale Energieloket of het Energieloket van de gemeente Epe.

21 Ik huur een woning, wat kan ik doen?

Huurt u bij een woningcorporatie? Dan zorgt uw woningcorporatie voor de aanpassingen. Denk aan het aanpassen van de verwarming en de elektra. Wanneer uw woning wordt aangepakt, hoort u van uw woningcorporatie.

Huurt u bij een particuliere verhuurder? Uw huisbaas is verantwoordelijk voor het verduurzamen en aanpassen van uw huurwoning. U kunt hem of haar naar onze website verwijzen voor meer informatie, wijzen op subsidies, of contact op laten nemen met de gemeente via 14 0578. In de tussentijd kunt u zelf al met een aanpassingen of een gesprek met een van de Energiecoaches van de gemeente Epe veel energie en geld besparen. Maak hiervoor een afspraak

22 Zijn er subsidies of leningen waar ik gebruik van kan maken?

Als u een woning in uw eigendom heeft, dan kunt u gebruik maken van de Stimuleringslening Duurzaamheid van de gemeente Epe. Met deze lening kunt u energiebesparende en –opwekkende maatregelen financieren.

Tot het einde van 2021 is er een Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) subsidie beschikbaar waar voor u in aanmerking komt als u twee maatregelen (besparende en/of energieopwekkende) uitvoert. 

23 Hoeveel kost het aardgasvrij maken van mijn woning?

Dit is afhankelijk van hoe u woont, waarvoor u gas gebruikt en de maatregelen waarvoor u kiest. Als er een grote renovatie nodig is, zijn er waarschijnlijk meer investeringen nodig. Tegenover deze investeringen staan vaak weer besparingen, zoals bij het isoleren van uw woning. Door goed te isoleren kunt u energie besparen en dus kosten. Bovendien zijn er manieren om zelf energie op te wekken. Bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen.

Verwarmen

24 Krijg ik het nog wel warm?

Met alle nieuwe manieren van verwarmen wordt het in huis comfortabel warm. U zult wel in alle gevallen uw huis moeten isoleren. Dit is niet alleen belangrijk om energie te besparen, maar ook voor een prettig binnenklimaat. Bij lage temperatuurverwarming, zoals met een warmtepomp, wordt verwarmen soms wel als anders ervaren dan met aardgas. Het huis wordt geleidelijk verwarmd en door de goede isolatie blijft de temperatuur heel constant, ook ‘s nachts. Het is alleen niet meer mogelijk om de temperatuur binnen korte tijd een paar graden te laten stijgen of dalen.

25 Wat is het verschil tussen lage temperatuur- en hoge temperatuurverwarming?

Met een gasgestookte cv-ketel verwarmt u uw huis op een hoge temperatuur van zo’n 60 graden tot wel 90 graden als het hard vriest. U kunt daarvoor radiatoren gebruiken en uw huis hoeft niet vergaand geïsoleerd te zijn. Bij lage temperatuurverwarming komt uw water in uw leidingen niet boven de 40-50 graden.

Omdat u minder warmte hebt, is het erg belangrijk dat er geen warmte verloren gaat en de warmte goed door huis wordt verspreid. Uw huis moet daarom goed geïsoleerd zijn en u maakt dan meestal gebruik van wand- en/of vloerverwarming, of speciale lage temperatuurradiatoren. Dit zorgt voor een constante en comfortabele temperatuur in huis. Verwarmen met een lage temperatuur kan wel als ‘anders’ worden ervaren dan verwarmen met aardgas. Het is bijvoorbeeld niet meer mogelijk de temperatuur even snel een graadje bij te stellen.

26 Waarom is isoleren belangrijk?

Gemeente Epe gaat gemeente breed isoleren stimuleren. Isolatie is de eerste stap bij het verduurzamen van uw woning. Het energieverbruik moet namelijk flink omlaag. Met goede isolatie gaat heel weinig warmte verloren en heeft u minder energie nodig om uw huis te verwarmen. De temperatuur in huis blijft heel constant. In de winter blijft een goed geïsoleerd huis lekker warm, en in de zomer juist koel. Naast energie besparen zorgt isolatie dus voor een fijn en comfortabel huis. Bij lage temperatuurverwarming, zoals met een warmtepomp of WKO (Warmtekoude-opslag), is isolatie zelfs de belangrijkste maatregel. Zonder vergaande isolatie krijgt u het in huis met een verwarming op lage temperatuur niet goed warm.

27 Wat gebeurt er met de CV ketel?

De kans is groot dat u straks geen cv-ketel meer in huis hebt. Bent u aangesloten op een warmtenet, dan heeft u geen cv-ketel nodig. De warmte komt dan via leidingen met warm water je huis binnen. Bij elektrische oplossingen wordt de cv-ketel vervangen door een elektrisch alternatief, zoals een warmtepomp. In de gemeente Epe is het verstandig om in sommige woonwijken geleidelijk de overstap te maken naar een aardgasvrije buurt. Dan is het mogelijk naast een ketel een hybride warmtepomp te plaatsen. De ketel kan dan op de koudste momenten van het jaar ‘bijspringen’ en er voor zorgen dat het in de woning comfortabel is.

28 Waarom stappen we niet met z’n allen over op groen gas of waterstof?

Overstappen op groen gas is helaas niet zo makkelijk als het lijkt. Zo is er op dit moment nog maar heel weinig biogas beschikbaar in Nederland. En het biogas dat er is, wordt niet alleen in het gasnet gestopt, maar ook gebruikt voor transport en in de industrie. In deze sectoren zijn minder duurzame alternatieve voor aardgas beschikbaar, waardoor biogas voor die bedrijven hard nodig is om duurzamer te worden.

Bij waterstof ligt het probleem net iets anders. Dit komt vooral omdat er nog niet genoeg groene energie wordt opgewekt. Het is nu nog logischer om deze elektriciteit voor andere doeleinden te gebruiken. Ook in de toekomst zal er niet genoeg waterstof beschikbaar zijn om alle huizen mee te verwarmen. Het is daarom waarschijnlijk - net als groen gas - alleen een oplossing in wijken waar een warmtenet of een elektrische oplossing echt niet mogelijk is. 

29 Mag ik mijn woning nog met een houtkachel verwarmen?

Individuele houtstook (houtkachel/pelletkachel) is en blijft een mogelijkheid om de woning te verwarmen óók wanneer de woning wordt aangesloten op een laagtemperatuur oplossing.

Kosten

30 Wie betaalt de aanpassingen voor/aan mijn woning?

Als u nu aan de slag gaat met uw huis, betaalt u zelf de kosten (los van de lopende subsidies en lening van bv. de gemeente Epe). Dat is niet heel vreemd, want u móet nu nog niets. Een aantal maatregelen, zoals bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, laat veel mensen nu al uitvoeren omdat het comfort en energiebesparing oplevert en dus geld oplevert. Maar het is natuurlijk met name de vraag hoe u aanpassingen kunt betalen als het straks wel moet. Uiteindelijk betalen we gezamenlijk alle kosten. Want ook subsidie is geld dat we samen betalen. Alleen maakt het heel veel uit op welke manier u die kosten spreidt over de tijd en over alle betrokken partijen. Oftewel: wanneer betaalt wie, welke kosten en hoe kunt u dat zo slim doen, dat het voor iedereen behapbaar is? Hierbij is het belangrijk om het volgende te onthouden: de basis van wonen zonder aardgas is energiebesparing. Daardoor houden we geld over. En dat geld kunnen we gebruiken om maatregelen te financieren.

In het Klimaatakkoord staat genoemd dat het belangrijk is dat maatregelen inkomensneutraal uitgevoerd kunnen worden. Dat betekent dat het aanpassen van uw huis, netto geen invloed heeft op uw inkomen en u iedere maand hetzelfde over houdt. Maar hoe we dat precies kunnen doen, is nog een zoektocht. Want stel: u bespaart €100 per maand op uw energierekening en de aanpassingen in uw huis kosten eenmalig €25.000. Dan kost het u meer dan 20 jaar om dat terug te verdienen. Er zijn slimme financieringsconstructies nodig om te zorgen dat die €25.000 wordt voorgefinancierd en dat u als bewoner van het huis iedere maand alleen die €100 afbetaalt. En dan is het natuurlijk wel zaak dat als u gaat verhuizen, de nieuwe bewoner verder betaalt en niet u. Dit klinkt misschien logisch, maar wettelijk is het nog niet toegestaan.

Ook kunt u met de Stimuleringslening van de gemeente Epe (in de nabije toekomst gaat deze lening over naar de Toekomstbestendig Wonen Lening) en de Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds tegen een aantrekkelijke rente lenen om uw huis te verduurzamen. Zowel particulieren als VvE's kunnen van de lening gebruikmaken. 

Voor de wijken die in een vroeg stadium van het aardgas afgaan, is het in de meeste gevallen nodig dat er vanuit de overheid aanvullende financiering komt. Want degenen die eerder overstappen, kunnen nog niet meeprofiteren van ervaring, innovaties en kostenreducties die gepaard gaan met grote aantallen die later gaan volgen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de overheid de komende jaren de extra kosten zal subsidiëren.

31 Energiebesparende maatregelen met je hypotheek?

Uw woning verduurzamen is vaak een flinke investering. Als u niet genoeg spaargeld hebt, kunt u een bestaande hypotheek verhogen.

Bij een ‘gewone’ hypotheek kunt u 100% van de woningwaarde lenen. Als u in energiebesparende voorzieningen investeert, mag u meer lenen. Maximaal 106% van de vrije verkoopwaarde van uw woning. De rente die u betaalt is fiscaal aftrekbaar.

Voor een woning van €300.000 kunt u dan een hypotheek afsluiten van €318.000. Het extra hypotheekbedrag staat in een depot en de bank controleert of u het besteedt aan energiebesparende maatregelen. Bewaar je aankoopnota’s dus goed.

Niet alle hypotheekverstrekkers werken aan de 106% regeling mee, ook niet met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

32 Ik wil van het aardgas af maar het afsluiten van de gasaansluiting kost €600,-. Hoe kan dat?

Het bedrag van €600 is gebaseerd op een tarief dat netbeheerders zelf betalen op basis van kostprijs. De prijs verschilt dan ook per netbeheerder, maar ligt altijd rond de €600. Het kost zoveel, omdat de gasleiding tot aan de straat moet worden uitgegraven. En dat graafwerk is duur. Er valt wat voor te zeggen dat u dit zelf moet betalen, omdat het onderhoud van het gasnet wordt betaald door alle mensen die aangesloten zijn. Volgens de netbeheerders is het niet eerlijk om de aangesloten mensen ook te laten betalen voor afsluitingen. Aan de andere kant ervaren veel mensen die duurzaam bezig willen zijn door van het gas af te gaan, de afsluitkosten als een boete.

Afsluiten van aardgas tijdelijk gratis

De kosten die uw netbeheerder maakt, moest u eerder zelf betalen als u een verzoek indiende om de aansluiting te laten verwijderen. Er wordt momenteel gewerkt aan een oplossing waarbij de kosten op een eerlijke manier verdeeld worden. Tot die tijd - sinds 1 maart 2021 - worden er geen kosten in rekening gebracht en is het dus gratis om uw aardgasaansluiting te laten verwijderen. 

Gasleidingen

33 Wat gebeurt er met de gasleidingen in de grond?

Volgens de huidige wetgeving mogen gasleidingen die overbodig zijn niet in de grond blijven liggen. Deze moeten verwijderd worden.

34 Moet de straat open gebroken worden?

Ja, in de meeste gevallen wel. We willen overlast voor bewoners beperken door zoveel mogelijk werkzaamheden in de openbare ruimte te combineren. Als de straat maar 1 keer opengebroken hoeft te worden, scheelt dat ook in de kosten.

35 Wat gebeurt er met de gasleidingen die nog in gebruik zijn?

Alliander zorgt voor beheer en onderhoud van de gasleidingen die nog in gebruik zijn. Zodra de gasinfrastructuur van Alliander overbodig is, wordt deze verwijderd.

Energielabel

36 Moet ik, na het verduurzamen van mijn woning, een nieuw energielabel aanvragen?

Nee, een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Eigenaren zijn alleen verplicht een energielabel aan te vragen en beschikbaar te stellen bij verkoop en verhuur van woningen aan de koper of huurder. Deze verplichting geldt ook als eigenaren een nieuwe woning laten bouwen.

Pagina opties