Tijdelijke huisvesting

Gemeente Epe heeft een flinke opgave liggen voor het huisvesten van vluchtelingen, statushouders en andere doelgroepen. De oorlog in Oekraïne en de vluchtelingenstromen uit onder andere Afghanistan en Syrië zorgen voor de huidige woningproblematiek en maken dat gemeenten onconventionele oplossingen moeten bedenken om de druk op noodopvanglocaties en AZC’s te beperken. Daarnaast krijgt de gemeente vanuit het rijk een taakstelling om statushouders te huisvesten in de gemeente. De gemeente is daarom aan het inventariseren welke mogelijkheden voor opvang er zijn in onze gemeente. Bij deze inventarisatie wordt gekeken naar locaties, bebouwd en onbebouwd, die in aanmerking kunnen komen voor het huisvesten van statushouders en vluchtelingen. Meer over de verkenning naar locaties, leest u hier.

Pagina opties