Sport_corona

Vanaf 26 juni zijn de regels voor het sporten verruimd. Bijna alle beperkingen vervallen.

Binnen- en buiten sporten

  • Sport locaties mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken. 
  • Gezondheidscheck en registratie is verplicht. 
  • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening. 
  • Amateurwedstrijden zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs. Jongeren tot en met 17 jaar mochten dit al en dit geldt nu ook voor alle personen vanaf 18 jaar.  
  • Er mag publiek aanwezig zijn bij amateurwedstrijden en trainingen. Dit geldt ook voor professionele wedstrijden. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Een vaste plaats is verplicht. 

Buitenterrassen sportlocaties

  • Sportkantines en buitenterrassen mogen open voor de sporters. Hier gelden dezelfde regels als de gewone horeca(terrassen).
  • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.

U vindt de meest actuele informatie over sporten op de website van de Rijksoverheid. Op de website van NOC*NSF is een pagina met veel gestelde vragen die u kunt raadplegen.

Het sportprotocol van NOC*NSF kan mogelijk gebruikt worden ter aanvulling.

Pagina opties