Regionale Energie Strategie_documenten

Ontwerp RES 1.0

Tot eind dit jaar zijn we bezig met het definitief maken van de RES 1.0. De ontwerp-RES 1.0  is een van de tussenstappen waar we nu aan werken. Bekijk het nieuwsbericht als u meer wilt lezen over de ontwerp-RES 1.0. 


Concept-RES

Er moet veel minder CO2 in de lucht komen. In Nederland hebben we daarvoor afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Voor deze energietransitie is Nederland verdeeld in 30 regio’s. Die voeren veel van die afspraken in het Klimaatakkoord uit. Hoe ze dat doen geven ze aan in een Regionale Energie Strategie (RES).

Startnotitie RES

In deze startnotitie staat welke energieopgaven wij moeten realiseren in onze regio, hoe wij samen willen komen tot een RES, welke aanpak wij voorstellen en welke afspraken daarvoor nodig zijn. Het landelijke ontwerp-Klimaatakkoord en onze eigen regionale ambities zijn hiervoor de basis geweest.

Meer informatie

Regionale Energiestrategie Cleantech Regio

Pagina opties