Regionale Energie Strategie_Actueel

Definitieve RES op 9 december in raad

De gemeenteraden in de regio hebben in totaal 40 voorstellen gedaan om het ontwerp van RES 1.0 aan te passen. Inmiddels hebben de colleges van B en W van de 7 gemeenten besloten welke voorstellen ze overnemen en op welke manier ze dat doen. De definitieve strategie is openbaar vanaf 11 november. In Epe wordt de definitieve RES 1.0 in de raad op 9 december vastgesteld. 

Ontwerp-RES 1.0 in commissie en raad

De data voor bespreking en besluitvorming van de Ontwerp-RES 1.0 zijn bekend. De gemeenteraad van Epe bespreekt de Ontwerp-RES 1.0 en inspraaknotitie op 2 september in een commissievergadering. Op 16 september besluit de raad over zijn wensen en bedenkingen ten aanzien van de Ontwerp-RES en inspraaknotitie. Meer over de commissie- en raadsvergadering leest u hier.

Bijna 500 inspraakreacties op ontwerp-RES 1.0 

Half april maakte de Cleantech Regio het ontwerp van de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 openbaar. Hierin staat hoeveel duurzame energie wij in de komende jaren willen gaan opwekken. En in welke gebieden we denken dat te kunnen doen met windmolens en zonnepanelen. De inspraaktermijn die tot en met 31 mei liep, leverde bijna 500 inspraakreacties op. Lees hier het hele bericht.

Ontwerp RES 1.0

Tot eind dit jaar zijn we bezig met het definitief maken van de RES 1.0. De ontwerp-RES 1.0 is een van de tussenstappen waar we nu aan werken. Bekijk het nieuwsbericht Regionale energie strategie gaat nieuwe fase in (15-04-2021) als u meer wilt lezen over de ontwerp-RES 1.0. 

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van de Ontwerp-RES 1.0 een vraag aan de gemeente Epe? Stuur uw vraag naar duurzaam@epe.nl. Voordat u uw vraag stelt raden we aan onderstaande links te raadplegen. Mogelijk is hier al een antwoord te vinden.

Meer algemene vragen kunt u stellen via een digitaal formulier op de website van de Cleantech Regio.

Terugblik Atelierweek 'Samen op weg naar Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio'

Op 12, 13 en 14 januari 2021 vond de atelierweek plaats. In drie dagen tijd werden er stappen gezet richting de RES 1.0. De RES organisatie kijkt terug op een geslaagde week: “Tijdens de thema- en gebiedsateliers hebben we waardevolle gesprekken gevoerd met mensen en organisaties uit de hele regio. Deze input nemen we mee bij het invullen van de RES 1.0.” Naast het ophalen van input, stond de atelierweek ook in het teken van informeren. “Tijdens drie informatiebijeenkomsten voor inwonersbelangengroepen namen we inwoners mee in het proces van de RES en de stappen die we de komende tijd gaan zetten. De komende maanden krijgen zij de kans om mee te praten over de RES in hun eigen gemeente,” vertelt Evelyne van de Vlekkert. 

Terugblik op de atelierweek (21 januari 2021)

De omgevingsvisie en de energietransitie hangen nauw samen

De samenhang is te zien in de infographic in het nieuwsbericht. De omgevingsvisie beschrijft onze lokale visie op onze (fysieke) leefomgeving: waar wonen, werken en recreëren we? Hoe richten we ons wegennet in en waar wekken we energie op? De energietransitie hangt samen met de omgevingsvisie. De energietransitie bestaat uit verschillende onderdelen zoals het opwekken en besparen van energie, maar ook de overgang van fossiele naar duurzame brandstoffen. Er zijn verschillende sporen: van internationaal en nationaal tot regionaal en lokaal. Deze sporen lopen gelijk op en beïnvloeden elkaar.

Samenhang omgevingsvisie en energietransitie in onze gemeente (4 december 2020)

Overleg met inwoners over opwekken van schone energie blijft van belang

In de Cleantech Regio wordt samengewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES).In de strategie staat beschreven hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio in de periode tot 2030 wil realiseren en welke mogelijkheden we zien voor zon- en windenergie na 2030. De eerste versie van de Concept RES is nu beschikbaar voor de inwoners van onze regio zodat zij zich kunnen verdiepen in het proces en resultaat tot nu toe.

Concept Regionale Energiestrategie (RES) gepresenteerd (23 maart 2020)

Actueel nieuws uit de Cleantech Regio

De laatste ontwikkelingen in de Cleantech Regio 

Pagina opties