Projecten

Omgevingswet en - visie

Icon

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Een belangrijk onderdeel daarvan is de omgevingsvisie voor onze gemeente. Hier leest u alle informatie over deze twee onderwerpen.

Omgevingswet en -visie

Inwonerparticipatie

Icon

Adviezen van inwoners over inwonerparticipatie.

Naar inwonerparticipatie

Pagina opties