Onderwijs en kinderopvang_corona

In de periode van 16 december 2020 tot en met tenminste 17 januari 2021 is de kinderopvang én het onderwijs gesloten. Alleen voor die kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep hebben mogen naar de noodopvang komen. Daarnaast kunnen ook kinderen die opgroeien in een onveilige of kwetsbare thuissituatie, na afstemming met het CJG, daarheen gaan.

Noodopvang wordt geboden door scholen en kinderopvangorganisaties (dagopvang en BSO). Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren en de kinderopvang gedurende de reguliere openstellingstijden van de kinderopvang. Voorzieningen voor gastouderopvang zijn niet formeel gesloten, maar ook daar is de opvang alleen bedoeld voor noodopvang. Hiervoor wordt een dringend beroep gedaan op ouders om alleen een beroep op noodopvang bij de gastouder te doen als één of beide ouders een cruciaal beroep heeft of als sprake is van een kind in een kwetsbare positie.

Meer informatie voor ouders, scholieren, scholen en kinderopvangorganisaties over het coronavirus vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Pagina opties