Tribuut, belastingzaken

 • Wat is het?

  U ontvangt uw aanslag voor gemeentebelastingen van Tribuut. Tribuut is het belastingcentrum voor alle inwoners, bedrijven en instellingen van de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Tribuut verzorgt het centraal innen van alle gemeentelijke belastingen voor deze gemeenten, zoals hondenbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting. Ook de bepaling van de WOZ-waarde verloopt via Tribuut.

  U kunt de medewerkers van Tribuut bereiken door een mail te sturen naar info@tribuut.nl of te bellen naar (055) 580 22 22. De website is www.tribuut.nl. U vindt Tribuut ook op Twitter: @tribuut.

  Naar Tribuut.nl

  WOZ-waardeloket

  Via het digitale WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen. Op deze website kunt u de waarde opvragen door het adres in te voeren van de woning waarvan u de waarde wilt weten of door de woning aan te klikken op een plattegrond.

  Naar het WOZ-waardeloket

 • Aanvullende informatie

  Presentatie onderzoek toeristenbelasting

  De afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar de systematiek van de toeristenbelasting. ANG heeft dat onderzoek voor de gemeente Epe uitgevoerd. Recreatieondernemers uit Epe zijn daarbij betrokken geweest. Maandag 10 mei heeft ANG aan de ondernemers een online presentatie gegeven over de uitkomsten van het onderzoek. Niet iedereen kon hierbij aanwezig zijn. De presentatie is te vinden via www.ang.nl/gemeente-epe/

  Het college stelt de raad voor om de systematiek van de toeristenbelasting aan te passen. De raadscommissie heeft hierover woensdag 12 mei vergaderd. De raad neemt hierover op 27 mei een besluit. Lees de stukken.

  De gemeente Epe voert de toeristenbelasting niet zelf uit. Dat gaat via Tribuut. Op hun site staat hoe dat (nu) werkt.

Pagina opties