Stimuleringslening

 • Wat is het?

  Goed nieuws: de pot was even leeg, maar er is weer geld beschikbaar. Zie dit nieuwsbericht.

  • De gemeente Epe verleent geen subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen, zoals zonnepanelen. Wel kunt u sinds februari 2019 weer gebruik maken van de Stimuleringslening.
  • De Stimuleringslening Duurzaamheid is een lening voor energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Woningeigenaren, huurders, verenigingen en maatschappelijke organisaties kunnen ervan gebruik maken. De lening heeft een aantrekkelijke lage rente. 
  • U kunt zelf de maandelijkse kosten voor uw lening berekenen via www.svn.nl. Daar vindt u ook het actuele rentepercentage.
  • De gemeente kent geld toe op volgorde van ontvangst van de aanvragen.
  • Is het geld door ons toegekend? Dan ontvangt hiervan een bericht op uw Persoonlijke Internetpagina (MijnEpe). U kunt met deze brief de Stimuleringslening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).
  • De SVn doe vervolgens een financiële check om te beoordelen of de Stimuleringslening definitief toegekend kan worden.
  • Heeft u eenmaal een Stimuleringslening lopen? Dan handelt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) de declaraties af.

  Overige mogelijkheden

  • De gemeente verwijst u ook naar de mogelijkheden die door de landelijke overheid worden geboden, zoals www.energiebespaarlening.nl. Voor deze regelingen geldt wel een hogere rente van 2,5%.
  • Ondernemers kunnen via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een deel van de gemaakte investeringskosten bij de aanschaf van één of meer warmtepompen, zonneboilers en biomassa ketels terugkrijgen. Kijk hiervoor op de website van www.rvo.nl.
  Stimuleringslening aanvragen (met DigiD)

  Stimuleringslening aanvragen (met eHerkenning)

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden stimuleringsregeling duurzaamheid

  Particulieren

  • U bent eigenaar-bewoner of huurder van de betreffende woning in de gemeente Epe.
  • De stimuleringslening heeft een looptijd van 10 jaar. De hoogte van de lening is minimaal € 2.500,-  en maximaal € 25.000.-.
  • Per bestaande woning of nieuwbouwwoning kunnen meerdere duurzaamheidsleningen worden verstrekt met een totale waarde van maximaal €25.000,-.
  • Bent u huurder van de betreffende woning, dan moet u een ondertekende huurdersverklaring meesturen waarin de verhuurder instemt met het treffen van de maatregelen aan de woning. Ook moet de verhuurder bereid zijn bij beëindiging van de huurovereenkomst de lening direct en volledig af te lossen.

  Maatschappelijke organisaties

  • Uw organisatie is eigenaar of beheerder van een (appartementen)gebouw in de gemeente Epe en uw organisatie is een Vereniging van eigenaren, een (sport)vereniging, een energiecoöperatie, een schoolbestuur of een non-profitorganisatie.
  • De stimuleringslening heeft een looptijd van 10 jaar. Een uitzondering hierop is wanneer de stimuleringslening aangevraagd op basis van een ontvangen subsidiebeschikking van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, bijv. een SDE+) of een andere overheidsinstantie. De hoogte van de lening is minimaal  € 10.000.- en maximaal € 400.000.- 

Pagina opties