Stimuleringslening duurzaamheid

 • Wat is het?

  • De gemeente Epe verleent geen subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. In plaats daarvan kunt u sinds februari 2019 weer gebruik maken van de stimuleringslening.
  • De Stimuleringslening is een renteloze lening voor het treffen van energiebesparende en energie-opwekkende maatregelen voor woningeigenaren, huurders, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties. De afsluitkosten komen voor rekening van de lenende partij. Bij particulieren worden deze in rekening gebracht over de hele periode voor 0,9%.
  • Dus 0% rente, maar wel 0,9% afsluitkosten over het totaalbedrag van de lening.
  • De gemeente kent op volgorde van ontvangst van de aanvragen geld toe.
  • Heeft u eenmaal een Stimuleringslening lopen? Dan handelt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) de declaraties af.

  Overige mogelijkheden

  • De gemeente verwijst u ook naar de mogelijkheden die door de landelijke overheid worden geboden, zoals www.energiebespaarlening.nl. Voor deze regelingen geldt wel een hogere rente van 2,5%.
  • Ondernemers kunnen via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een deel van de gemaakte investeringskosten bij de aanschaf van één of meer warmtepompen, zonneboilers, biomassa ketels en pelletkachels terug krijgen. Kijk hiervoor op de website van www.rvo.nl.
  Stimuleringslening aanvragen (met DigiD)

  Stimuleringslening aanvragen (met eHerkenning)

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden stimuleringsregeling duurzaamheid

  Particulieren

  • U bent eigenaar-bewoner of huurder van de betreffende woning in de gemeente Epe.
  • De stimuleringslening heeft een looptijd van 10 jaar. De hoogte van de lening is minimaal € 2.500,-  en maximaal € 25.000.-.
  • Per bestaande woning of nieuwbouwwoning wordt slechts eenmaal een Stimuleringslening duurzaamheid toegekend.
  • Bent u huurder van de betreffende woning, dan moet u een ondertekende huurdersverklaring meesturen waarin de verhuurder instemt met het treffen van de maatregelen aan de woning. Ook moet de verhuurder bereid zijn bij beëindiging van de huurovereenkomst de lening direct en volledig af te lossen.

  Maatschappelijke organisaties

  • Uw organisatie is eigenaar of beheerder van een (appartementen)gebouw in de gemeente Epe en uw organisatie is een Vereniging van eigenaren, een (sport)vereniging, een energiecoöperatie, een schoolbestuur of een non-profitorganisatie.
  • De stimuleringslening heeft een looptijd van 10 jaar. De hoogte van de lening is minimaal  € 10.000.- en maximaal € 250.000.- .

Pagina opties