Starterslening

 • Wat is het?

  • De starterslening is een aanvullende lening bovenop de gewone (hypothecaire) lening om een eerste huis te kunnen kopen.
  • De starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van een woning en het maximale bedrag dat, op basis van het inkomen, met Nationale Hypotheekgarantie bij de bank kan worden geleend.
  • Startersleningen worden alleen verstrekt zolang er nog budget is. Het budget wordt alleen nog aangevuld doordat bestaande startersleningen worden afgelost. Informeer daarom, voordat u een aanvraag doet, eerst bij de gemeente of er nog budget beschikbaar is. Als er geen budget meer is, worden er geen startersleningen meer verstrekt: op = op. Op 22 juni 2020 is er voldoende budget voor 45 startersleningen.
  • De starterslening bestaat uit twee delen: een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost (de starterslening) en een leningdeel dat oploopt (de combinatielening). Hypotheken moeten namelijk vanaf het begin worden afgelost om recht op hypotheekrenteaftrek te behouden. Met de combinatielening wordt aan deze eis voldaan.
  • De starterslening blijft hierdoor de eerste 3 jaar maandlastenvrij, fiscaal aftrekbaar en geborgd door Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Uit de combinatielening wordt de verplichte aflossing van de starterslening ‘betaald’. Hiervoor geldt geen hypotheekrenteaftrek.

  Voorwaarden starterslening

  Neem contact op met de gemeente

  Starterslening aanvragen (met DigiD)

 • Hoe werkt het?

  De starterslening geldt voor nieuwe of bestaande koopwoningen in de gemeente Epe. Voorwaarden voor toekenning van een starterslening zijn onder andere:

  • De aanvrager (bij meerdere aanvragers, minimaal één) is op het moment van de aanvraag maximaal 35 jaar.
  • De verwervingskosten van de woning mogen niet hoger zijn dan € 225.000,-. Onder verwervingskosten wordt verstaan: de koopsom van de woning vermeerderd met eventuele verbeterkosten/meerwerk tot een bedrag van maximaal € 10.000,-.
  • Zowel de eerste als de tweede hypotheek moet worden verstrekt onder Nationale HypotheekGarantie (NHG).
  • De maximale hoogte van de starterslening bedraagt 10% van de koopsom met een maximum van € 20.000,-.
  • Als het budget op is, kan de gemeente geen leningen meer verstrekken. Er bestaat dus geen recht op een lening. Het budget is leidend.

  Eventuele hertoets na drie jaar

  • De eerste drie jaar heeft u geen maandlasten.
  • Daarna wel, tenzij u dit nog niet kunt betalen. U kunt in dat geval een hertoets aanvragen.
  • Na 15 jaar wordt het inkomen voor het laatst getoetst en wordt de draagkracht van de koper(s) vastgesteld. Is die draagkracht op dat moment nog niet voldoende om de gehele financieringslast te dragen, dan moet de resterende lening bij verkoop of aan het einde van de looptijd (30 jaar) worden terugbetaald.
 • Wat moet ik doen?

  • Check eerst of u voldoet aan alle voorwaarden. Zie hiervoor de eerder genoemde voorwaarden, en de in de verordening opgenomen voorwaarden (zie www.overheid.nl). Op www.svn.nl kunt u eventueel een proefberekening maken.
  • Als u aan alle voorwaarden voldoet, informeert u éérst bij de gemeente of er nog budget beschikbaar is. Als er geen budget meer is, worden er geen startersleningen meer verstrekt: op = op. Eerst dus zekerheid over de starterslening voordat u verdere stappen onderneemt en definitieve afspraken maakt over de aankoop van een huis en het aanvaarden van de hypotheekofferte.
  • Is er nog budget, dan kunt u de starterslening online aanvragen. De gemeente checkt of u aan de voorwaarden voldoet.
  • Bij akkoord ontvangt u een toewijzingsbrief van de gemeente.Na ontvangst van deze toewijzingsbrief kunt u een starterslening bij de SVn aanvragen via http://www.svn.nl.
  • SVn beoordeelt uw financiële situatie en berekent de definitieve hoogte van uw starterslening. U ontvangt dan een offerte.

Pagina opties