Starterslening

 • Wat is het?

  De gemeenteraad heeft op 18 februari 2021 een nieuwe verordening starterslening vastgesteld. De verordening is per 6 maart 2021 in werking getreden. 

  • De starterslening is een aanvullende lening bovenop de gewone (hypothecaire) lening om een eerste woning te kunnen kopen.
  • De starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van een woning en het maximale bedrag dat, op basis van het inkomen, met Nationale Hypotheekgarantie bij de bank kan worden geleend.
  • Startersleningen worden alleen verstrekt zolang er nog budget is. Het budget wordt alleen aangevuld doordat bestaande startersleningen worden afgelost. Informeer daarom, voordat u een aanvraag doet, eerst bij de gemeente of er nog budget beschikbaar is. Als er geen budget meer is, worden er geen startersleningen meer verstrekt: op = op. Op 23 mei 2022 is er voldoende gemeentelijk budget voor 34 startersleningen.
  • De starterslening bestaat uit twee delen: een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost (de starterslening) en een leningdeel dat oploopt (de combinatielening). Hypotheken moeten namelijk vanaf het begin worden afgelost om recht op hypotheekrenteaftrek te behouden. Met de combinatielening wordt aan deze eis voldaan.
  • De starterslening blijft hierdoor de eerste 3 jaar maandlastenvrij, fiscaal aftrekbaar en geborgd door Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Uit de combinatielening wordt de verplichte aflossing van de starterslening ‘betaald’. Hiervoor geldt geen hypotheekrenteaftrek.

  Starterslening aanvragen (met DigiD)

  Voorwaarden starterslening

  Neem contact op met de gemeente

 • Hoe werkt het?

  De starterslening geldt voor nieuwe of bestaande koopwoningen in de gemeente Epe. U vindt alle voorwaarden in de verordening starterslening gemeente Epe 2021 op www.overheid.nl. Voorwaarden voor toekenning van een starterslening zijn onder andere:

  • De aanvrager en zijn partner zijn nog nooit eerder eigenaar geweest van een woning.
  • De koop- /aanneemsom van de woning mag niet hoger zijn dan € 288.000,-. Voor een nul-op-de-meter woning geldt een maximale koop- / aanneemsom € 298.500,-.
  • Zowel de eerste als de tweede hypotheek moet worden verstrekt onder Nationale HypotheekGarantie (NHG).
  • De maximale hoogte van de starterslening bedraagt 12% van de koopsom met een maximum van € 40.000,-.
  • Kosten voor verbeteringen (verduurzaming) kunnen deels in de berekening van de starterslening worden meegenomen. Hierbij moet worden voldaan aan de meest actuele Voorwaarden en Normen van NHG. Dit betekent o.a. dat de verbeterkosten zijn toegestaan tot maximaal het bedrag dat de woning hierdoor meer waard wordt. De meerwaarde wordt bepaald door een taxateur. De waarde na verbouwing kan en mag niet hoger zijn dan de NHG kostengrens. 
  • Als het budget op is, kan de gemeente geen leningen meer verstrekken. Er bestaat dus geen recht op een lening. Het budget is leidend.

  Eventuele hertoets na drie jaar

  • De eerste drie jaar heeft u geen maandlasten.
  • Daarna wel, tenzij u dit nog niet kunt betalen. U kunt in dat geval een hertoets aanvragen.
  • Na 15 jaar wordt het inkomen voor het laatst getoetst en wordt de draagkracht van de koper(s) vastgesteld. Is die draagkracht op dat moment nog niet voldoende om de gehele financieringslast te dragen, dan moet de resterende lening bij verkoop of aan het einde van de looptijd (30 jaar) worden terugbetaald.
 • Wat moet ik doen?

  • Check eerst of u voldoet aan alle voorwaarden. Zie hiervoor de eerder genoemde voorwaarden, en de in de verordening opgenomen voorwaarden (zie www.overheid.nl). Op www.svn.nl kunt u eventueel een proefberekening maken.
  • Als u aan alle voorwaarden voldoet, informeert u éérst bij de gemeente of er nog budget beschikbaar is. Als er geen budget meer is, worden er geen startersleningen meer verstrekt: op = op. Eerst dus zekerheid over de starterslening voordat u verdere stappen onderneemt en definitieve afspraken maakt over de aankoop van een huis en het aanvaarden van de hypotheekofferte.
  • Is er nog budget, dan kunt u de starterslening online aanvragen. De gemeente checkt of u aan de voorwaarden voldoet.
  • Bij akkoord ontvangt u een toewijzingsbrief van de gemeente.Na ontvangst van deze toewijzingsbrief kunt u een starterslening bij de SVn aanvragen via http://www.svn.nl.
  • SVn beoordeelt uw financiële situatie en berekent de definitieve hoogte van uw starterslening. U ontvangt dan een offerte.

Pagina opties