Regionale Energie Strategie (RES)

 • Wat is het?

  Samen stap voor stap naar schone energie voor de regio

  Dertig regio’s in Nederland zijn bezig met de Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een stappenplan. Het helpt ons om keuzes te maken bij de overgang naar schone energie en het duurzaam verwarmen van onze gebouwen. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol. Samen met de Cleantech Regio is ook onze gemeente bezig met het maken van een Regionale Energiestrategie. Op deze pagina leest u wat de Regionale Energiestrategie inhoudt.

  Wat is de regionale energiestrategie?

  De animatie is voorzien van Nederlandse ondertitels. U klikt op het witte vakje dat links van het tandwieltje staat. 

 • Aanvullende informatie

  Klimaatafspraken

  Nederland wil in 2030 49% minder CO2 uit te stoten (in vergelijking met 1990). Dat hebben we met 171 landen afgesproken tijdens de klimaattop van Parijs 2015. In ons eigen Klimaatakkoord staan maatregelen en afspraken die nodig zijn om dat doel in Nederland te bereiken. Duidelijk is dat iedereen zal moeten bijdragen: Alle sectoren en alle regio’s. 

  Iedereen doet mee

  De Regionale Energiestrategie (RES) helpt ons om samen keuzes maken voor het opwekken van schone energie en voor het duurzaam verwarmen van onze gebouwen en woningen. Dertig regio’s gaan werken aan hun eigen RES. De optelsom van al die regio’s draagt bij aan het halen van de doelen uit het klimaatakkoord. De gemeente Epe maakt een RES met Apeldoorn, Brummen, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, Waterschap Rijn en IJssel en  Waterschap Vallei en Veluwe, provincie Gelderland, board Cleantech Regio. Deventer werkt mee aan een andere RES-regio in de provincie Overijssel.

  Energie van wind, zon en van het gas af

  Eén van de klimaatdoelen is het opwekken van schone energie. Ook zullen we onze gebouwen duurzaam moeten verwarmen. Dus: van het gas af. De koepels* van gemeenten, provincies en waterschappen hebben aangegeven dat nadenken over schone energie en duurzame warmtebronnen het beste via energieregio’s kan plaatsvinden. De opdracht voor iedere regio is dan ook:

  Maak een Regionale Energiestrategie

  • Betrek bij het maken van de strategie inwoners en belanghebbenden
  • Maak een bod, waarin staat hoeveel schone energie de regio kan opwekken in 2030
  • Omschrijf hoe de regio omgaat met grote warmtebronnen

  Hoe en wanneer komen we tot een RES?

  • Oktober 2019 - Ondertekenen van het definitieve Klimaatakkoord.
  • Juni 2020 - Binnen zes maanden na ondertekening van het Klimaatakkoord, moeten alle dertig RES-regio’s, aangeven hoeveel schone energie ze met wind en zon in de regio kunnen opwekken. Dit is nog een conceptversie van de Regionale Energiestrategie van elke regio.
  • Voorjaar 2021 – 18 maanden na ondertekening van het Klimaatakkoord moeten alle dertig RES-regio’s een definitieve RES vaststellen. Daarin staat hoe ze de klimaatdoelstellingen denken te halen.

Pagina opties