Paardenbakkenbeleid

 • Wat is het?

  • In de gemeente Epe zijn regels vastgesteld voor buitenmaneges.
  • Meestal geeft het bestemmingsplan exact aan wat wel en wat niet tot de mogelijkheden behoort.
  • In sommige bestemmingsplannen zijn deze regels nog niet opgenomen. Hiervoor gelden de beleidsregels paardenbakkenbeleid.
  • Het paardenbakkenbeleid is in 2016 aangepast. Hierover leest u meer onder Hoe werkt het?

  Naar ruimtelijke plannen

  Naar beleidsregels paardenbakkenbeleid

 • Hoe werkt het?

  In het paardenbakkenbeleid was het mogelijk om een zogenaamde objectgebonden gedoogbeschikking te krijgen. Deze gedoogbeschikking stond paardenbakken toe die op 20 tot 25 meter van de omliggende woningen werden aangelegd. Deze paardenbakken werden dus gedoogd terwijl dit volgens het bestemmingsplan eigenlijk niet was toegestaan. De rechtbank Gelderland heeft uitspraak gedaan in een zaak waarin onder andere de objectgebonden gedoogbeschikking ter discussie stond. De rechtbank oordeelde dat gedogen alleen mogelijk is als het om een tijdelijke situatie gaat. Na een bepaalde tijd moet de paardenbakken worden aangepast zodat deze wel voldoen aan de regels in het bestemmingsplan.

  Nieuwe situatie

  Op basis van deze uitspraak heeft de gemeente Epe haar paardenbakkenbeleid aangepast. Hieronder leggen wij de verschillende situaties uit.

  • Wilt u een paardenbak aanleggen op minder dan 20 meter afstand van de omliggende woningen? Dit was en is niet toegestaan. Wij geven hier in geen enkel geval een vergunning voor af.
  • Wilt u een paardenbak aanleggen op 20 tot 25 meter afstand van de omliggende woningen? Dan geven wij hier geen gedoogbeschikking meer voor af. Deze paardenbakken komen ook niet in aanmerking voor een vergunning.
  • Wilt u een paardenbak aanleggen op 25 meter of meer van de omliggende woningen? Dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.
  • Heeft u een paardenbak waar de gemeente al eerder een gedoogbeschikking voor heeft afgegeven? Dan mag de paardenbak blijven liggen zolang de gedoogbeschikking geldig is. 
 • Documenten

Pagina opties