Monument, subsidie

 • Wat is het?

  • Monumenten zijn historische gebouwen (of beschermde gezichten) waar de gemeente goed voor zorgt. De Cannenburgher molen, de Eper Gemeentewoning, Kasteel Cannenburch en de Rooms-katholieke kerk in Vaassen zijn voorbeelden hiervan. Maar er zijn ook kleinere monumenten in de gemeente Epe: oude boerderijen, statige landhuizen, scholen en het oude gemeentehuis in Epe.
  • Naast gemeentelijke monumenten zijn er ook provinciale en rijksmonumenten.

  Bent u eigenaar van een gemeentelijk of rijksmonument en wilt u onderhouds- of herstelwerkzaamheden uitvoeren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie.

  • Gemeentelijke monumenten: u kunt in 2021 subsidie voor onderhoud en herstel van het monument aanvragen bij de gemeente Epe. Doe dit tijdig. De gemeente Epe behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt. Het subsidieplafond is het bedrag dat per jaar beschikbaar is voor monumenten en bestaat uit gemeentelijk provinciaal deel. De subsidie die wij aan u verlenen bedraagt maximaal 20% van de onderhoudskosten (tot maximaal €7.000,00 per jaar). Dit bedrag wordt verhoogd met een percentage op basis van ene subsidie die door de provincie Gelderland aan ons wordt verstrekt.
  • Helaas is de subsidiepot voor 2021 leeg. Vanaf 1 januari 2022 is er naar verwachting weer subsidie beschikbaar.
  • Rijksmonumenten: u kunt financiële steun aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds. Dit is een onafhankelijke stichting die geld en subsidies betaalt aan eigenaren van monumenten. Ga voor meer informatie naar monumenten.nl.

  Monumentsubsidie aanvragen (met DigiD)

  Monumentsubsidie aanvragen (met eHerkenning)

  Is er al subsidie aan u verleend en zijn de werkzaamheden afgerond? U kunt een aanvraag indienen om de subsidie vast te stellen.

  Monumentensubsidie vaststellen (met DigiD)

  Monumentensubsidie vaststellen (met eHerkenning)

 • Wat moet ik doen?

  • De subsidie moet u aanvragen voordat er met de werkzaamheden is begonnen. Achteraf ingediende subsidieaanvragen worden niet verleend.
  • Controleer eerst of er voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig is. Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck doen.  Er wordt geen subsidie verleend als de benodigde vergunning nog niet is verleend.
  • De subsidie wordt verleend op basis van een gespecificeerde begroting of offerte. Na afloop van de werkzaamheden wordt de definitieve subsidie vastgesteld op basis van de werkelijke kosten. Na de vaststelling wordt de subsidie uitgekeerd.
  • De werkzaamheden die voor subsidie in aanmerking komen staan vermeld in de Subsidieregeling instandhouding erfgoed gemeente Epe 2015.
 • Hoe lang duurt het?

  Uw aanvraag wordt binnen 8 weken verwerkt.

 • Documenten

Pagina opties