Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

 • Wat is het?

  • Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en moeten zich kunnen voorbereiden op hun toekomst in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.
  • Kinderen en jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben.
  • Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht.
  • Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.

  Wat is de leerplicht?

  De leerplicht houdt in dat kinderen verplicht naar school moeten. De leerplicht geldt vanaf de eerste dag van de nieuwe maand nadat een kind 5 jaar is geworden tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar wordt. Daarna is de kwalificatieplicht van toepassing. Als ouder moet u uw kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat uw kind naar school gaat. De leerplicht geldt voor ieder kind en iedere jongere die in Nederland verblijft.

  Wat is de kwalificatieplicht?

  De kwalificatieplicht start direct na de leerplicht en houdt in dat leerlingen onder de 18 jaar die geen havo-diploma, vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger hebben, onderwijs moeten volgen. De kwalificatieplicht is bedoeld om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan en de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten

 • Hoe werkt het?

  De leerplichtambtenaar van de gemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Burgemeester en wethouders hebben daartoe een ambtsinstructie vastgesteld.

  De gemeente Apeldoorn verzorgt de leerplichtregistratie en de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 voor de gemeente Epe. Voor contact met de leerplichtambtenaar kunt u bellen naar gemeente Apeldoorn via 14 055.

 • Hoe lang duurt het?

  Uw aanvraag wordt binnen 8 weken verwerkt.

 • Aanvullende informatie

  Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Kijk dan op de website van de https://www.apeldoorn.nl/begeleiding-advies-over-onderwijs-en-jeugd

Pagina opties