Leerlingenvervoer

 • Wat is het?

  • Kan uw kind niet meer naar een reguliere school of door een structurele handicap niet zelfstandig naar school reizen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding leerlingenvervoer. 
  • Bij de beoordeling zijn de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school het uitgangspunt.
  • Uw aanvraag wordt getoetst aan de verordening Leerlingenvervoer gemeente Epe (zie www.overheid.nl).
  • Wilt u het leerlingenvervoer in termijnen betalen? Dan kunt een betalingsregeling treffen met de gemeente.

  Leerlingenvervoer aanvragen (met DigiD)

  Leerlingenvervoer wijzigen (met DigiD)

  Verzoek om betalingsregeling doen (met DigiD)

 • Hoe werkt het?

  U kunt een aanvraag doen voor leerlingenvervoer:

  • Als uw kind onderwijs volgt op een school voor speciaal onderwijs (SO) of voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en de afstand van huis tot school meer dan 6 kilometer bedraagt. Hieronder valt niet het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs. Deze onderwijssoorten worden namelijk aangemerkt als regulier onderwijs.
  • Als uw kind onderwijs volgt op een speciale school voor basisonderwijs (SBO) en de afstand van huis naar school meer dan 6 kilometer bedraagt.
  • Als uw kind op regulier basis- of voortgezet onderwijs zit en er sprake is van een structurele handicap waardoor hij of zij niet zelfstandig naar school kan reizen.
  • Als uw kind onderwijs volgt op een school op basis van levensbeschouwelijke- of geloofsovertuiging en de afstand van huis naar school meer dan 6 kilometer bedraagt.

  Let op: in alle situaties komt u alleen in aanmerking voor een voorziening naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

  Welke vergoedingen bestaan er?

  De gemeente bekijkt de vervoersmogelijkheden van de leerling in deze volgorde:

  1. Eigen vervoer per fiets, te voet of met auto, zonder gemeentelijke geldelijke tegemoetkoming van de kosten.
  2. Wijze van vervoer, met gemeentelijke geldelijke tegemoetkoming van de kosten:
  • fiets
  • fiets met begeleiding
  • openbaar vervoer (OV)
  • openbaar vervoer met begeleiding op afstand /digitale begeleiding
  • openbaar vervoer met begeleiding
  • eigen vervoer per auto
  • vervoer in de vorm van collectief taxivervoer
  • collectief taxivervoer met begeleiding
  • individueel taxivervoer

  Hoe wordt de aanvraag beoordeeld?

  De aanvraag wordt beoordeeld op:

  • het soort onderwijs dat de leerling volgt
  • de richting van het onderwijs
  • de afstand woning-school
  • de structurele handicap van een leerling
 • Wat moet ik doen?

  U dient een aanvraag in bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • het soort vervoer
  • naam en plaats van de school
  • medische verklaring
  • vervoersverklaring van de school
  • gaat uw kind naar een basisschool of speciale school voor basisonderwijs (WPO) en blijft het gecorrigeerde verzamelinkomen in 2018 (van beide ouders) onder de € 27.000,00? Dan moet u een bewijs van dit inkomen bij het aanvraagformulier voegen. Dit bewijsstuk (inkomensverklaring) kunt u bij de Belastingdienst opvragen. Het telefoonnummer van de Belastingdienst is: 0 800 - 05 43.
 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Pagina opties