Leerlingenvervoer

 • Wat is het?

  • Kan uw kind niet meer naar een reguliere school of door een structurele handicap niet zelfstandig naar school reizen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding leerlingenvervoer. 
  • Alleen als uw kind niet zelfstandig met het openbaar vervoer naar school kan reizen, kunt u voor deze vergoeding in aanmerking komen.
  • Uw aanvraag wordt getoetst aan de verordening Leerlingenvervoer gemeente Epe (zie www.overheid.nl). Hier staan de voorwaarden in met betrekking tot het aanvragen en toekennen van het leerlingenvervoer.
  • Wilt u het leerlingenvervoer in termijnen betalen? Dan kunt een betalingsregeling treffen met de gemeente.

  Leerlingenvervoer aanvragen (met DigiD)

  Leerlingenvervoer wijzigen (met DigiD)

  Verzoek om betalingsregeling doen (met DigiD)

 • Hoe werkt het?

  U kunt een aanvraag doen voor leerlingenvervoer:

  • Als uw kind onderwijs volgt op een school voor speciaal onderwijs (SO) of voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en de afstand van huis tot school meer dan 6 kilometer bedraagt én uw kind niet zelfstandig (met fiets, elektrische fiets, bromfiets of het openbaar vervoer) kan reizen. Hieronder valt niet het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs. Deze onderwijssoorten worden namelijk aangemerkt als regulier onderwijs.
  • Als uw kind onderwijs volgt op een speciale school voor basisonderwijs (SBO) en de afstand van huis naar school meer dan 6 kilometer bedraagt.
  • Als uw kind op regulier basis- of voortgezet onderwijs zit en er sprake is van een structurele handicap waardoor hij of zij niet zelfstandig naar school kan reizen.
  • Als uw kind basisonderwijs volgt op een school op basis van levensbeschouwelijke- of geloofsovertuiging en de afstand van huis naar school meer dan 6 kilometer bedraagt.

  Let op: in alle situaties komt u alleen in aanmerking voor een voorziening naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

  Welke vergoedingen bestaan er?

  De gemeente bekijkt de vervoersmogelijkheden van de leerling in deze volgorde:

  1. Eigen vervoer per fiets, te voet of met auto, zonder gemeentelijke geldelijke tegemoetkoming van de kosten.
  2. Wijze van vervoer, met gemeentelijke geldelijke tegemoetkoming van de kosten:
  • fiets
  • fiets met begeleiding
  • openbaar vervoer (OV)
  • openbaar vervoer met begeleiding op afstand /digitale begeleiding
  • openbaar vervoer met begeleiding
  • eigen vervoer per auto
  • vervoer in de vorm van collectief taxivervoer
  • collectief taxivervoer met begeleiding
  • individueel taxivervoer

  Hoe wordt de aanvraag beoordeeld?

  De aanvraag wordt beoordeeld op:

  • het soort onderwijs dat de leerling volgt
  • de richting van het onderwijs
  • de afstand woning-school
  • de structurele handicap van een leerling
  • feit of de leerling zelfstandig kan reizen
 • Wat moet ik doen?

  U dient een aanvraag in bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • het soort vervoer
  • naam en plaats van de school
  • medische verklaring
  • vervoersverklaring van de school
  • gaat uw kind naar een basisschool of speciale school voor basisonderwijs (WPO) en blijft het gecorrigeerde verzamelinkomen in 2020 (van beide ouders) onder de € 27.900,00? Dan moet u een bewijs van dit inkomen bij het aanvraagformulier voegen. Dit bewijsstuk (inkomensverklaring) kunt u bij de Belastingdienst opvragen. Het telefoonnummer van de Belastingdienst is: 0800 - 0543.
 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Pagina opties