Geocaching

 • Wat is het?

  • In Nederland is geocaching, het zoeken naar een schat met een GPS aan de hand van geografische coƶrdinaten, een snelgroeiende recreatieve activiteit.
  • Ook in de gemeente Epe worden steeds meer caches (schatten) geplaatst, gezocht en gevonden.
 • Hoe werkt het?

  De gemeente Epe staat open voor deze leuke en sportieve activiteit, maar wil voorkomen dat er overlast en onveilige situaties ontstaan in het openbare gebied, in de wijken of de natuur. Een cache mag zonder vergunning/ontheffing worden geplaatst. U moet zich houden aan een aantal algemene regels. 

  Regels voor het plaatsen van een object voor geocaching

  1. Er mogen zonder vergunning geen caches op of aan gemeentelijke bomen worden aangebracht.
  2. De gemeente houdt bij het uitvoeren van haar taken geen rekening met de aanwezigheid van de cache. De gemeente kan en mag een cache (laten) weghalen als blijkt dat deze schade of overlast geeft. De eigenaar van de cache kan de gemeente hierop niet aanspreken of aansprakelijk stellen.
  3. Er mag geen schade of hinder veroorzaakt worden in de natuur of aan gemeentelijke eigendommen.
  4. De locatie van de cache is te bereiken via de openbare weg of openbare paden en mogen niet in de loopzone worden begraven.
  5. Een cache mag geen nadelig effect hebben op de verkeersveiligheid, de bruikbaarheid van de openbare weg of een storend effect voor het dorpsbeeld van de gemeente Epe zijn.
  6. Er mag niet met gereedschap dieper dan 25 cm in gemeentegrond gegraven worden en de omvang van de cache mag niet groter zijn dan 20 bij 20 cm.
  7. Een particulier terrein waarop gebouwen staan en waarin mensen verblijven (zoals een woning, school of bedrijf) mogen geen overlast hebben van het geocachen.
  8. De persoon die de cache aanbrengt is zelf verantwoordelijk voor zijn cache. Met de plaatsing van een cache ontziet de eigenaar de gemeente Epe van iedere aansprakelijkheid die als gevolg van het plaatsen, zoeken of vinden van de cache kan ontstaan.
 • Wat moet ik doen?

Pagina opties