Gebiedsregisseurs

 • Wat is het?

  • Binnen het project ‘Gebiedsgericht Werken’ van de gemeente Epe is een van de doelen de inzet en betrokkenheid van de bewoners bij de eigen woon- en leefomgeving vergroten.
  • Hiervoor heeft de gemeente een gemeente-dekkend netwerk met gebiedsregisseurs samengesteld.
  • In totaal zijn er zeven regisseurs in zeven verschillende gebieden.
  • De gebiedsregisseurs gaan ieder in hun ‘eigen’ gebied kennismaken met bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers, hier een netwerk mee opbouwen, gebiedsopgaven formuleren voor hun gebied en deze opgaven realiseren.
  • Klik op de naam van de betreffende gebiedsregisseur om het interview met hem of haar te lezen.

  Contactgegevens gebiedsregisseurs

  Koppel-Swoe en MEE Veluwe voeren deze dienst voor de gemeente Epe uit.

Pagina opties