Omgevingsvisie_Actuele informatie

Op dit moment is er geen actueel nieuwsbericht over de omgevingsvisie.

Eind juni en begin juli 2020 kon iedereen online vragenlijsten over ieder dorp en twee buitengebieden invullen. Daarna waren er voor ieder dorp en gebied online bijeenkomsten, waar inwoners en organisaties met elkaar in gesprek gingen om te praten over wat de belangrijkste thema's voor ieder dorp/gebied betekenen.

De informatie die hierbij opgehaald is, wordt op dit moment verwerkt. Na de zomer wordt - op basis van de opbrengsten van deze vragenlijsten en online bijeenkomsten - de volgende stappen in het proces bepaald.

Informatie over de omgevingsvisie, hoe het proces om hiertoe te komen eruit ziet, en verslagen van wat eerder al aan informatie opgehaald is, vindt u hier.

Pagina opties