Omgevingsnieuws

Actueel

Hier vindt u de meest recente nieuwsberichten over de omgevingsvisie en - wet. 

In gesprek over de Omgevingsschets gemeente Epe

De afgelopen periode is gewerkt aan de omgevingsvisie van gemeente Epe. Samen met inwoners en organisaties hebben we de koers bepaald. Deze is vertaald naar een eerste schets: De omgevingsschets. Dit is de voorloper van de omgevingsvisie. Voordat de omgevingsvisie de afrondende fase in gaat wil de gemeente graag van zoveel mogelijk inwoners en organisaties horen wat zij van de omgevingsschets vinden. Daarvoor worden 4 online bijeenkomsten georganiseerd op 11 en 12 mei 2021. 

15 werksessies, 15 thema's

In december 2020 vroeger wij inwoners naar hun mening over onze omgeving én over de energietransitie in gemeente Epe. Op maandag 14 december organiseerden we 15 werksessies over 15 verschillende thema's. Inwoners konden aanschuiven bij de thema’s die zij belangrijk vonden. De opbrengst van deze avond gaat mee met het maken van de omgevingsvisie. 

Een belangrijke schakel bij het maken van onze omgevingsvisie

Het maken van een omgevingsvisie is een belangrijke opgave voor de gemeente Epe. Hiermee leggen we voor de langere termijn de gemeentelijke ambities en doelstellingen voor onze leefomgeving vast. Daarmee gaan we nu aan de slag. Maar voordat we daaraan beginnen, leggen we eerst een aantal uitgangspunten vast. Het inspiratiedocument is een belangrijke schakel bij de voorbereiding van de fase in het proces waar we een ontwerp omgevingsvisie gaan maken. De inhoud is geen samenvatting of vertaling van het proces tot nu toe, maar een voorstel voor een leidraad om de omgevingsvisie straks uit te werken.

De omgevingsvisie en de energietransitie hangen nauw samen

Hoe de omgevingsvisie en de energietransitie met elkaar te maken hebben ziet u terug in de infographic. De omgevingsvisie beschrijft onze lokale visie op onze (fysieke) leefomgeving: waar wonen, werken en recreëren we? Hoe richten we ons wegennet in en waar wekken we energie op? De energietransitie hangt samen met de omgevingsvisie. De energietransitie bestaat uit verschillende onderdelen zoals het opwekken en besparen van energie, maar ook de overgang van fossiele naar duurzame brandstoffen. Er zijn verschillende sporen: van internationaal en nationaal tot regionaal en lokaal. Deze sporen lopen gelijk op en beïnvloeden elkaar.

Nieuwsberichten over de omgevingswet en -visie

Meer informatie

Pagina opties