Oekraïne_Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen Oekraïne

 1. Waarom 2.000 plekken in Noord- en Oost-Gelderland?
 2. Wat doet Epe als er meer opvang nodig is?
 3. Hoeveel vluchtelingen worden in Epe bij inwoners opgevangen?
 4. Checkt de gemeente of de opvang van vluchtelingen in gastgezinnen echt veilig is?
 5. Kan ik als inwoner van de gemeente Epe hulp bieden aan vluchtelingen?
 6. Wilt u als inwoner van de gemeente Epe een maaltijd bereiden, vertaalwerk doen, helpen bij vrijetijdsbesteding of ondersteunen bij andere activiteiten voor Oekraïense vluchtelingen?
 7. U vangt nu Oekraïense vluchtelingen op in uw eigen huis. Hoe lang stelt u woonruimte beschikbaar?
 8. Kan ik een vergoeding krijgen als ik Oekraïense vluchtelingen in huis heb?
 9. U heeft vluchtelingen in huis. Wat kunt u voor ze regelen?
 10. Wat wordt er van u verwacht als u vluchtelingen in huis neemt?
 11. Kan ik (als dat nodig is) eerder stoppen met het aanbieden van woonruimte?

1. Waarom 2.000 plekken in Noord- en Oost-Gelderland?

De burgemeesters van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland hebben vorige week afgesproken dat de regio op zoek gaat naar 2000 opvangplekken. Ook Epe neemt opvangplekken voor haar rekening. Het Rijk heeft aan alle 25 veiligheidsregio's gevraagd binnen twee weken minimaal 1000 plekken beschikbaar te stellen.

2. Wat doet Epe als er meer opvang nodig is?

Op het moment dat er meer Oekraïners naar Nederland komen, zullen we op zoek gaan naar meer opvangplekken. Op dit moment wordt een inventarisatie gemaakt van het beschikbare aantal plekken in de gemeente.

3. Hoeveel vluchtelingen worden in Epe bij inwoners opgevangen?

Het is de bedoeling dat de meeste vluchtelingen in reguliere opvanglocaties opgevangen wordt. Afhankelijk van het aanbod in de gemeente Epe kan een aantal vluchtelingen gebruik maken van het particuliere woonaanbod vanuit de Eper samenleving. Oekraïense vluchtelingen wonen dan tijdelijk in een gastgezin. Wilt u zich hiervoor aanmelden, kan dat via www.nederlandvoorvluchtelingen.nl.

4. Checkt de gemeente of de opvang van vluchtelingen in gastgezinnen echt veilig is?

Als gemeente doen we er alles aan om de vluchtelingen een veilig thuis te bieden. Zowel in reguliere als in particuliere opvanglocaties. Daarnaast: we gaan ervan uit dat inwoners die (ruimte in) hun huis beschikbaar stellen, dit verantwoord en veilig zullen doen.
De particuliere opvanglocaties worden gecoördineerd door een vrijwilliger van onze gemeente.

5. Kan ik als inwoner van de gemeente Epe hulp bieden aan vluchtelingen?

Er is veel hulp nodig, zowel op de korte als langere termijn. Wilt u hulp bieden, kan dat via ons contactformulier. Wij hopen op korte termijn op uw hulpaanbod te reageren of u door te verwijzen naar de juiste organisatie. U kunt zich ook aanmelden via www.nederlandvoorvluchtelingen.nl.

6. Wilt u als inwoner van de gemeente Epe een maaltijd bereiden, vertaalwerk doen, helpen bij vrijetijdsbesteding of ondersteunen bij andere activiteiten voor Oekraïense vluchtelingen?

Er is veel hulp nodig, zowel op de korte als langere termijn. Wilt u hulp bieden, kan dat via ons contactformulier. Wij hopen op korte termijn op uw hulpaanbod te reageren of u door te verwijzen naar de juiste organisatie. U kunt zich ook aanmelden via www.nederlandvoorvluchtelingen.nl.

7. U vangt nu Oekraïense vluchtelingen op in uw eigen huis. Hoe lang stelt u woonruimte beschikbaar?

Voor de vluchtelingen is het prettig dat zij er langdurig gebruik van kunnen maken, zolang de situatie in Oekraïne onzeker is. U kunt zelf met de Oekraïners afspreken hoe lang u de woonruimte aanbiedt.

8. Kan ik een vergoeding krijgen als ik Oekraïense vluchtelingen in huis heb?

Er is een landelijke regeling in de maak voor een financiële bijdrage aan vluchtelingen uit Oekraïne. Vanuit die bijdrage kunnen zij zelf (indien gewenst) voor de woonruimte of voor maaltijden betalen. Binnenkort wordt de regeling bekend gemaakt. Zodra meer over de regeling bekend is, zullen we dat delen op www.epe.nl/oekraine.

9. U heeft vluchtelingen in huis. Wat kunt u voor ze regelen?

Het is fijn als u het bij ons meldt dat u vluchtelingen in huis hebt. We vragen u dat via ons contactformulier door te geven, zodat wij in beeld hebben wie er in onze gemeente verblijven en wij de juiste hulp kunnen inzetten. Denk onder andere aan onderwijs, zorg en voorlichting.

10. Wat wordt er van u verwacht als u vluchtelingen in huis neemt?

Het is mooi om te zien hoe inwoners en de samenleving samen de schouders zetten onder de opvang van vluchtelingen. Het in huis nemen van vluchtelingen heeft grote impact, zowel op het leven van vluchtelingen alsook uw eigen leven. Denk hier daarom goed over na! Bekijk de handige tips over het opvangen van vluchtelingen in huis op de website van Takecarebnb.

11. Kan ik (als dat nodig is) eerder stoppen met het aanbieden van woonruimte?

Particuliere woonruimte aanbieden gebeurt op vrijwillige basis. U kunt hier met uw gasten (goede) afspraken over maken. Zie voor handige tips over het opvangen van vluchtelingen de website van Takcarebnb:

Pagina opties