Oekraïne_Opvang en huisvesting

Wat we op dit moment weten, is dat een deel van de stroom vluchtelingen ook in Nederland zal aankomen. De coördinatie van de vluchtelingenhuisvesting gaat normaal gesproken via het COA. Het COA doet een beroep op gemeentes als de asielzoekerscentra vol raken. Op dit moment is nog onduidelijk of én hoe wij als gemeente een rol hierin krijgen. Een concrete vraag voor huisvesting hebben we nog niet gekregen in Epe, toch zijn we uit voorzorg al bezig met een inventarisatie voor passende huisvesting. Denk hierbij aan hotels, vakantieparken, sporthallen en -kantines en leegstaande kantoorgebouwen. De voorkeur gaat uit naar grotere locaties (tenminste 50 opvangplekken), waardoor we betere begeleiding en ondersteuning aan de groep vluchtelingen kunnen geven.


Inventarisatie mogelijke nieuwe opvanglocaties

De oorlog in Oekraïne, de vluchtelingenstromen daaruit, maar ook uit o.a. Afghanistan en Syrië zorgen samen met de huidige woning problematiek ervoor dat gemeenten onconventionele oplossingen moeten bedenken om de druk op noodopvanglocaties en AZC’s te beperken. De gemeente is daarom aan het inventariseren welke mogelijkheden voor opvang er zijn in onze gemeente. Bij deze inventarisatie wordt gekeken naar locaties, bebouwd en onbebouwd, die in aanmerking kunnen komen voor het huisvesten van statushouders en evt. Oekraïners. Meer over de verkenning naar locaties, leest u hier. Wilt u geïnformeerd blijven over de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Woonruimte beschikbaar?

Heeft u woonruimte beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen? Vluchtelingenwerk Nederland en het COA werken samen met takecarebnb. Deze organisatie koppelt vluchtelingen aan gastgezinnen. Meer informatie hierover vindt u op www.nederlandvoorvluchtelingen.nl. Via Vluchtelingenwerk Nederland kunt u ook de Oekraïners een hart onder de riem steken of u aanmelden als vrijwilliger of gastgezin.

Financiële vergoeding

Op dit moment is er meer bekend geworden over de financiële vergoedingen (leefgeld), invloed op uitkering, invloed op toeslagen en invloed op lokale heffingen. Lees meer.

Pagina opties