Oekraïne_Medische zorg

Ook voor vluchtelingen is soms medische zorg nodig. Heeft u vluchtelingen in huis die zorg nodig hebben? Neem dan contact op met uw eigen huisarts. Op dit moment zijn zij verantwoordelijk voor de noodzakelijke medische zorg. In noodgevallen belt u vanzelfsprekend het alarmnummer 112.

Zorg

Vluchtelingen uit Oekraïne vallen vanaf 01 juli 2022 onder de Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO). Dat betekent dat u geen premie en geen eigen risico hoeft te betalen. Naast de zorg uit het basispakket (zoals huisarts, ziekenhuis en therapie), wordt ook sommige zorg buiten het basispakket vergoed. Denk aan mondzorg bij directe pijn, anticonceptie en abortus.

Zorg als u werkt

Bent u vluchteling uit Oekraïne en werkt u? Dan bent u verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Vanaf 1 augustus 2022 verandert dit. Vluchtelingen uit Oekraïne hoeven (ook als ze werken) geen zorgverzekering meer af te sluiten. U valt automatisch onder de Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO). Als u nu een zorgverzekering heeft, ontvangt u binnenkort een brief van uw zorgverzekering. Hierin staat dat de verzekering wordt stopgezet. U mag uw zorgverzekering houden, maar dan betaalt u wel zorgpremie en eigen risico. 

Zorgverleners

Zorgverleners kunnen vluchtelingen met een burgerservicenummer vinden in de verzekeringsgegevens. Als u de persoon niet kunt vinden in het declaratiesysteem, dan kan de factuur zonder meldnummer naar het Centraal Administratie Kantoor (CAK) worden gestuurd. Lees meer vragen en antwoorden over zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne op de website van Rijksoverheid

Verzekerde Oekraïners

Oekraïners die visumplichtig zijn of visumvrij Nederland inreizen moeten in principe in het bezit zijn van een medische reisverzekering. Dit betekent dat op het moment dat zij in Nederland zijn het volgende van toepassing is. Meer informatie.  

  • Een medische reisverzekering is alleen voor spoedeisende medische hulp. Als er geen urgentie is moet de buitenlandse gast in zijn eigen land naar een arts of ziekenhuis.
  • Bestaande klachten, ziekten en kwalen zijn uitgesloten.
  • Zwangerschap is uitgesloten (met uitzondering voor acute situaties zoals zwangerschapsvergiftiging).
  • De verzekering moet worden afgesloten alvorens de buitenlandse gast naar Nederland vertrekt.

Onverzekerde Oekraïners

Indien een Oekraïner op dit moment geen medische reisverzekering (meer) heeft – wij gaan er ook vanuit dat meesten niet verzekerd zijn – kan hij in aanmerking komen voor medisch (noodzakelijke) zorg. Op de website van het CAK is specifieke informatie opgenomen voor gevluchte Oekraïners die onverzekerd zijn: zij ontvangen zorg die in het basispakket zorgverzekering is opgenomen. Welke zorg precies onder het basispakket valt, is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Het CAK meldt verder dat voor de zorg die verleend wordt aan vluchtelingen uit Oekraïne alle zorgkosten worden vergoed. Van de Oekraïense vluchteling wordt dus geen eigen bijdrage verwacht.

Pagina opties