Noodopvang_coronavirus

Noodopvang vanaf 11 mei tot 8 juni 2020

Vanaf 11 mei kunnen kinderen van alle ouders weer op hun reguliere dagen naar de opvang, of ongeveer 50% van hun reguliere tijd naar school. Noodopvang is extra opvang op school, kinderdagverblijf, BSO of bij de gastouder, die geboden wordt wanneer ouders in een cruciaal beroep ivm de corona-crisis (extra) moeten werken, waardoor zij (meer) opvang nodig hebben. Ook voor ’s avonds, ’s nachts en in het weekend blijft de 24/7 noodopvang beschikbaar. Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen loopt de noodopvang door. Op de dagen dat leerlingen niet zijn ingedeeld om naar school (en aansluitend naar de BSO) te gaan, kunnen zij tijdens de reguliere schooltijden op school terecht voor de noodopvang en buiten de reguliere schooltijden op de BSO of gastouder. Voor ’s avonds, ’s nachts en in het weekend blijft de 24/7 noodopvang beschikbaar.

Noodopvang vanaf 8 juni 2020

Vanaf 8 juni zijn de bassischolen weer volledig geopend. Vanaf het moment dat basisscholen en kinderopvang (dagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang) weer volledig open zijn, bieden scholen, kinderopvangorganisaties en gastouders geen noodopvang meer aan gedurende werkdagen overdag. Kinderen kunnen dan weer regulier naar school en/of opvang. Daarmee vervalt de noodzaak van deze vorm van noodopvang.

Noodopvang gedurende avond, nacht en weekend blijft nog wel beschikbaar voor ouders waarvan één of beide ouder(s) in de zorg werken. Dit is nog beschikbaar voor personeel van ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg, ambulancezorg en ondersteunend personeel, zoals schoonmaak in zieken- en verpleeghuizen en voor militaire artsen en geneeskundigen. Deze vorm van noodopvang is in ieder geval tot 1 juli beschikbaar. In juni wordt gekeken of dit gecontinueerd moet worden.

Als er (extra) opvang nodig is en één of beide ouders werken in de zorg

  • Heeft u behoefte aan (extra) opvang gedurende werkdagen overdag, dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw kinderopvangorganisatie of gastouder. U kunt dan afspraken maken over uitbreiden van het contract met extra opvanguren. Voor de kinderopvangtoeslag is het belangrijk dat u, zoals gebruikelijk, wijzigingen in uw situatie doorgeeft aan de Belastingdienst. De Rijksoverheid onderzoekt daarnaast hoe en onder welke voorwaarden in uitzonderlijke gevallen – in onderling overleg tussen werkgever, gemeente en kinderopvangorganisatie – maatwerk mogelijk is voor zorgprofessionals die extra werken vanwege corona-zorg of inhaalzorg leveren door corona.
  • Noodopvang gedurende avond, nacht en weekend blijft nog wel beschikbaar voor ouders waarvan één of beide ouder(s) in de zorg werken. Deze is nog beschikbaar voor personeel van ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg en ambulancezorg en ondersteunend personeel, zoals schoonmaak in zieken- en verpleeghuizen en voor militaire artsen en geneeskundigen. Deze noodopvang is zonder extra kosten voor de ouders.

Als er (extra) opvang nodig is, ouder(s) hebben een cruciaal beroep maar werken niet in de zorg

  • U kunt geen gebruik maken van noodopvang. Heeft u behoefte aan (extra) opvang, dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw kinderopvangorganisatie of gastouder. U kunt dan afspraken maken over het uitbreiden van het contract met extra opvanguren. Voor de kinderopvangtoeslag is het belangrijk dat u, zoals gebruikelijk, wijzigingen in uw situatie doorgeeft aan de Belastingdienst.

Als er (extra) opvang nodig is en ouders werken niet in de zorg

  • U kunt geen gebruik maken van noodopvang. Heeft u behoefte aan (extra) opvang, dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw kinderopvangorganisatie of gastouder. U kunt dan afspraken maken over het tegen betaling afnemen van extra opvang het uitbreiden van het contract met extra opvanguren. Voor de kinderopvangtoeslag is het belangrijk dat u, zoals gebruikelijk, wijzigingen in uw situatie doorgeeft aan de Belastingdienst. U kunt voor deze (extra) opvanguren kinderopvangtoeslag aanvragen. Mocht dit niet lukken, dan kunt u wellicht een beroep doen op mensen uit uw omgeving of kunt u een andere kinderopvangorganisatie of gastouder(bureau) benaderen.                                                                                    

Welke soorten kinderopvang zijn er?

  • Opvang bij kinderopvangorganisaties is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. BSO is voor kinderen die al naar school gaan en opvang nodig hebben buiten de normale schooltijden. Aanmelden kan via de kinderopvangorganisatie.
  • Opvang op school is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Deze opvang is alleen open tijdens normale schooltijden. De betreffende scholen houden hierover zelf contact met de ouders. Aanmelden kan via de school zelf.
  • Er zijn ook gastouders die kinderen van 0 tot 12 jaar opvangen. Aanmelden kan via het gastouderbureau.
  • Daarnaast is er 24/7-opvang. Deze is voor kinderen van 0 tot 14 jaar van ouders in vitale beroepen die in de avond, nacht of het weekend moeten werken. Aanmelden kan via de kinderopvang of het gastouderbureau.

Wanneer kan het kind niet komen?

Ook voor deze speciale opvang voor kinderen gelden de vastgestelde gezondheidsregels. Kinderen met gezondheidsklachten kunnen niet naar de opvang komen. Het gaat dan om klachten zoals koorts, verkoudheid, een loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, kortademigheid of longontsteking.

Waar is deze kinderopvang?

Lijst met opvanglocaties voor ouders in een vitaal beroep. 

Pagina opties