Nieuwsbrief tijdelijke huisvesting - 02 juni 2022

Tijdelijke huisvesting Oekraïense vluchtelingen, statushouders en overige doelgroepen

In deze nieuwsbrief leest u meer over de ontwikkelingen met betrekking tot de realisatie van tijdelijke huisvesting voor vluchtelingen uit Oekraïne, statushouders en overige doelgroepen.

Waarom

De nood als het gaat om huisvesting voor Oekraïners, statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning die wij moeten huisvesten in onze gemeente) en overige doelgroepen is urgent. Deze vraag naar huisvesting van deze doelgroepen staat naast de vraag om extra aanbod voor onze inwoners. Op dit moment is aan de ene kant de maatschappelijke nood en aan de andere kant de wettelijke verplichting (vanuit de landelijke overheid) om voor Oekraïners, statushouders  en overige doelgroepen huisvesting te realiseren. Vanuit zowel haar morele besef als vanuit het verplichtende karakter van de vraag heeft het college een besluit genomen om tijdelijke huisvesting te gaan organiseren in bestaand leegstaand vastgoed en in tijdelijke woonunits. Naast locaties is daarvoor allereerst geld nodig. De gemeenteraad beslist tijdens haar raadsvergadering van 2 juni of zij hiervoor budget ter beschikking stelt.

Goedbezochte inloopavonden

Op 16, 17 en 18 mei jl. zijn er door de gemeente drie inloopavonden georganiseerd, in Emst, Vaassen en Oene. Inwoners konden daar terecht met hun vragen en constructieve ideeën. De avonden konden rekenen op een goede opkomst. Als gemeente willen we iedereen bedanken voor de aanwezigheid en het meedenken.

Commissievergadering en raadsvergadering

Op 19 mei jl. is er tijdens een commissievergadering uitgebreid gesproken over de huisvesting van Oekraïners, statushouders en andere doelgroepen. In totaal zijn er negen insprekers geweest, die allemaal op hun eigen wijze hun verhaal deelden met de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt die inspraak vanzelfsprekend mee in haar beslissing. Tijdens de raadsvergadering van 2 juni (vanavond) verwachten we dat de raad een besluit neemt over de financiering van het project. U kunt deze raadsvergadering online volgen via www.epe.nl of live in het gemeentehuis. 

Tijdens de inloopavonden en via e-mail hebben inwoners actief meegedacht over de tijdelijke huisvestingslocaties. De gekozen locaties worden nogmaals tegen het licht gehouden, waarbij we ook de input van inwoners actief meenemen. Ook worden alternatieven onderzocht, om zo tot een afgewogen keuze voor bestaande en nieuwe locaties en mogelijkheden te komen.

De eerste Oekraïners hebben hun intrek al genomen in diverse locaties. In september/oktober hopen we alle locaties voor Oekraïners gereed te hebben voor bewoning.

Vragen en antwoorden

De afgelopen weken hebben we als gemeente veel vragen en opmerkingen gekregen. De komende weken komt er naar verwachting meer duidelijkheid, waarmee we veel vragen van antwoorden kunnen voorzien. De vragen en antwoorden bundelen we in een informatiedocument. Dat document delen we met de inwoners die tijdens de inloopavonden hun mailadres hebben achtergelaten, alsook met de inwoners die zich via onze website hebben ingeschreven om op de hoogte te blijven.

Daarnaast krijgen alle vragenstellers (via mail of via formulieren tijdens de inloopavonden) persoonlijk antwoord in de komende weken.

Pagina opties